Omaiskeskus

Kohtauspaikka sinulle omaishoitaja, joka autat läheistäsi, jolla toimintaesteen, pitkäaikaissairauden tai päihdeongelmien vuoksi on vaikeuksia selviytyä arjesta.

 

 

Lähimmäisen auttaminen, tukeminen ja hoitaminen voi olla monella tapaa antoisaa, mutta joskus myös vaikeaa ja raskasta. Siksi tuen antaminen omaishoitajalle on tärkeää.
Omaisella tarkoitetaan yli 18-vuotiasta henkilöä, joka hoitaa tai tukee lähimmäistään. Lähimmäinen voi olla perheenjäsen, partneri, lähisukulainen, läheinen ystävä tai naapuri. Lähimmäisellä saattaa olla psyykkisiä tai fyysisiä toimintarajoitteita, pitkäaikainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai hänellä on päihde- tai riippuvuusongelmia.

Dementiasairaiden omaisille tarjoamme apua Dementiakeskuksesta. Dementiakeskus/demenscentrum

Mikä on omaistuen tarkoitus?

Tarkoituksena on vähentää omaisen taakkaa, niin fyysistä kuin psyykkistäkin.
Tuen avulla voidaan auttaa omaista parempaan elämäntilanteeseen ja estää omalta osaltaa sairastumisen riskiä.

Omaiskeskuksen omaiskonsulentit tarjoavat:

 • Mahdollisuuden yksityiseen keskusteluun
 • Neuvoa ja tukea
 • Omaisryhmiä
 • Tiedotustilaisuuksia ja omaisiltoja
 • Apua yhteiskunnassa yhteyksien löytämiseen ja niihin tukitoimiin, joita lähimmäiset tarvitsevat.

 

Omaisryhmät

Omaisryhmässä on sinulla mahdollisuus tavata muita samanlaisessa tilanteessa olevia. Uusia ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan. Jos sinulla on toivomuksia, niin ota yhteyttä omaiskeskukseen.

Mitä ryhmiä on tällä hetkellä?

 • Omaisryhmä neuropsykiatrisen toimintarajoitteisuuden omaavan lähimmäiselle, esimerkiksi ADHD, autismi.
 • Huntingtonin sairautta potevien omaisille.
 • Omaisille, jotka ovat menettäneet lähimmäisensä.

Omaistukija

Omaista kotonaan hoitava voi saada sijaistukea omaistukijalta. Hoitoa voidaan myöntää maksuttoman omaistukijan muodossa, joka tulee kotiin ja on hoidettavan luona silloin, kun lähimmäinen ei voi tai ei halua olla yksin. Tällainen tilanne saattaa olla esimerkiksi silloin, kun haluaa omaa aikaa, ehkä osallistua joihinkin aktiviteetteihin, matkustaa tai vain levätä jonkin aikaa. Apua voidaan tarjota maanantaista perjantaihin klo 08.00 ja klo 17.00 välisenä aikana. Sopimuksen mukaan voidaan aikaa jatkaa klo 19.00 asti. Enintään voi tukea saada 12 tuntia kuukaudessa.

Tarve jatkuvasta sijaistuesta

Jos sinulla on tarve pysyvään, säännölliseen sijaistukeen, ota yhteyttä sosiaalitoiminnon vastaanottoryhmään, Mottagningsgrupp, Handläggningsenheten, puhelin 060-19 25 50.

Kaikilla Omaiskeskuksen työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus emmekä dokumentoi yhteydenottoa.

Tuki on maksutonta.

 

Kahvilatapaamiset on tarjoitettu sinulle, joka hoidat tai hoivaat läheistäsi ja läheisillesi. Olet tervetullut hoidon syistä riippumatta.

Tapaamisten tarkoituksena on antaa mahdollisuus sosiaaliseen yhdessäoloon muiden samassa tilanteessa olevien kanssa ja jakaa yhdessä myönteisiä kokemuksia. Jokaisessa tapaamisessa on läsnä Omaiskeskuksen henkilökuntaa. Tapaamiset kestävät tavallisesti 1,5-2 tuntiin, mutta jokainen saa olla mukana niin kauan kuin haluaa ja jaksaa.

Tervetuloa syksyn kahvilatapaamisiin:

7/11 kl 14.00 Tommy Jansson kommer och berättar om Sundsvallsbranden
21/11 kl 14.00 Information från Överförmyndarnämnden om bland annat godmanskap och framtidsfullmakt
5/12 kl 14.00 Musikquiz

Tapaamiset ovat torstaisin epätasaisina viikkoina osoitteessa Skepparegatan 5, mikäli muuta ei ilmoiteta.

Jos haluat olla mukana ilmoita siitä viimeistään kolmea päivää aikaisemmin Omaiskeskukseen:

Kahvilatoiminta, Omaiskeskus, Skepparegatan 5 B Sundsvall

 • Ann-Sofie Torstensson Omaiskeskuksessa – puhelin 073-271 86 01, tai
 • Isabelle Sjödin 073-275 62 34
 • Sähköpostiosoite: anhorigcenter@sundsvall.se

Omaiskoulutus dementiasta

Koulutuksiin ilmoittautumiset ovat tältä vuodelta jo päättyneet. Lisätietoja vuodenvaihteessa. 

Syksyn luennot käyvät ilmi ruotsinkieliseltä sivustolta. 

Muita verkkosivustoja:

http://www.anhoriga.se/

http://www.anhorigasriksforbund.se/

http://www.socialstyrelsen.se/

Yhteystiedot

Omaiskeskuksessa on suomenkielistä henkilökuntaa.

Anhörigcenter

060-19 21 90
anhorigcenter@sundsvall.se

 

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.