Sundsvallin dementiakeskus

Sundsvallin dementiakeskus antaa neuvoja, tukea ja tietoja sinulle, jolla on demantiasairaus tai dementiaa muistuttavia oireita, sekä myös omaisillesi.

Sundsvallin Dementiakeskus

Sosiaalilautakunnan tavoitteena on että Sundsvallin kunnan tulisi olla dementiaystävällinen kunta.Toiminnon henkilökunta muodostuu eri alan ammattilaisista, jotka yhdessä ja suunnitelmallisesti tukevat ja antavat neuvoja dementiasairaille tai sitä muistuttaville oireille ja heidän omaisilleen. Dementiakeskus tekee yhteystyötä Omaiskeskuksen kanssa esimerkiksi järjestämällä eri aktiviteetteja dementiasairauksien tiimoilta.

Sundsvallin dementiakeskuksen tehtävä:

  • Tarjota yhteneväistä ja yksilöllistä apua sairaalle ja tämän omaisille koko sairauden keston ajan.
  • Välittää yhteyksiä ja tehdä yhteistyötä eri viranomaisten ja toimintojen kanssa, jota henkilö tarvitsee selviytyäkseen arkipäivästä.
  • Tarjota omaisille jatkuvaa koulutusta dementiasairauksista ja sen kohtaamisesta.
  • Antaa jatkuvaa tukea, koulutusta ja opastusta henkilökunnalle, joka työssään kohtaa dementiaa sairastavia henkilöitä.

Me Sundsvallin Dementiakeskuksessa olevat työntekijät omaamme dementia-alan eri ammattien huippupätevyyden.

 

Dementiakeskuksessa on suomenkielinen yhteyshenkilö.

Voit käyttää suomen kieltä ja pyytää suomenkielistä apua henkilökunnalta.

Vuoden 2019 alusta astui voimaan vahvistettu laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:724). Lain mukaan on kunnan tarjottava hoitoa ja hoivaa suomen kielellä Sundsvallin kunnassa, koska kuulumme suomen kielen hallintoalueeseen. Hoivaa on annettava joko kokonaan tai suurimmilta osin suomen kielellä, jos hoivan tarvitsija sitä haluaa. Myös suomenkielistä henkilökuntaa on oltava käsillä siellä missä sitä tarvitaan.

Lisätietoja laista ruotsiksi alla olevasta Sosiaalihallituksen sivustosta:

socialstyrelsen.se/förstärkt minoritetslag https://www.socialstyrelsen.se/meddelandeblad/2018-12-60.pdf

Tervetuloa ottamaan yhteyttä Dementiakeskukseen    puhelin 060-19 21 90 arkisin klo 08.30-16.00.
suljettu lounasaikaan klo 12.00-13.00, tai sähköpostitse: demenscentrum@sundsvall.se

Selvitystyön ja oikean diagnoosin tekeminen on tärkeää sillä dementiaa muistuttavat oireet saattavat johtua muista syistä, jotka ovat parannettavissa. Tämän lisäksi on muistisairauksiin saatavissa oireita lievittäviä lääkkeitä. Jos sinulla tai jollakin tuntemallasi henkilöllä on ongelmia muistin kanssa ota yhteyttä Terveys-/hoitokeskukseen ja tilaa aika dementiaselvitykseen (demensutredning).

Jos tarvitset neuvoja ja tietoja sairaudesta tai apua yhteyksien välittämiseen, ota yhteyttä Sundsvallin Dementiakeskukseen.

Dementiasairaudet eivät ole vain vanhojen ihmisten sairauksia. Ruotsissa on noin 12 000 alle 65-vuotiasta henkilöä, jolla on dementiasairaus. Oletko sinä tai joku perheestäsi kiinnostunut tapaamaan muita samassa tilanteessa olevia? Soita Sundsvallin Dementiakeskukseen.

Kansallinen leiri dementiasairaiden nuorille omaisille

Vuoden leiri:
Västernorrland/Örnsköldsvik: 23-26 augusti
Dalarna/Avesta-16-19 augusti
Skåne/Ystad: 14-17 juni
Leiri on ilmainen osallistujille. Sen rahoittaa Alzheimer-rahasto. Leirillä on mahdollisuus solmia uusia kontakteja ja vaihtaa kokemuksia muiden samanikäisten ja samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Sinulle tarjoutuu myös tilaisuus kysymysten esittämiseen henkilökunnalle, joilla on erityispätevyys dementiasairauksista. Lue lisää Alzheimerfonden (kotisivulta).

Läänin alueen nuorille dementiasairaille ja heidän omaisilleen tarjoutuu mahdollisuus Virikepäivään Härnösandissa.

Omaiskoulutus

Kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja lokakuussa, tarjoaa Sundsvallin Dementiakeskus koulutusta sinulle, joka hoidat dementiasairasta henkilöä tai olet lähiomainen. Koulutus muodostuu neljästä tapaamiskerrasta ja sisältää dementiasairauksia koskevaa tietoa, vihjeitä ja neuvoja arkipäivän ongelmiin, tietoa kunnan avustuspalveluista ynnä muuta.

Koulutusta dementiasairauksista

Koulutus sisältää neljä tapaamista ja aiheena ovat: Dementiasairaudet, Sairauden kohtaaminen ja siihen suhtautuminen, Omaisroolin tukeminen, Mitä laki sanoo, Kunnan antama tuki ja apu.

Ilmoittautuminen:

Demenscentrum, telefon 060-19 21 90, demenscentrum@sundsvall.se

Adress: Skepparegatan 5B, (Anhörigcenter)

Haluatko lisätietoja?

Lisäsivuja ruotsiksi Sundsvall.se

Anhörigcenter / Omaiskeskus ruotsiksi ja suomeksi Sundsvallin omaiskeskus/
Anhörigstöd, avlastning / Omaistuki ruotsiksi ja suomeksi Omaiskeskus/omaistuki-lomitus/
Aktivitetscenter/ Toimintakeskus
Korttidsboende växelvård / Lyhytaikaishoito, vuorotteluhoito

Muita verkkosivuja

Sundsvalls demensförening / Sundsvallin dementiayhdistys
Svenskt demenscentrum / Ruotsin dementiayhdistys
Demensförbundet /Dementialiitto
Alzheimerföreningen i Sverige / Ruotsin Alzheimeryhdistys
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD / Käyttäytymistavat ja psyykkiset oireet dementiassa, BPSD
Tips om förhållningssätt av demenssjuka personer / Vihjeitä dementiasairaudesta kärsivän henkilön kohtaamisesta
Förening för unga anhöriga / Nuorten omaisyhdistys
Region Västernorrland https://www.rvn.se/for-vardgivare/demensutredning/Länsinorlannin aluehallinto, dementiasairaanhoito ja dementiaselvitys

Yhteys

Sundsvallin Dementiakeskus

060-19 21 90

Sundsvalls Demenscentrum
Skepparegatan 5B
851 85 Sundsvall

Sosiaalipalvelun vastaanottoryhmä hoito ja hoiva 

060-19 25 50

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.