Stödcentrum för våldsutövande vuxen

Alla i familjen behöver stöd utifrån sin situation när det finns våld, eller misstanke om våld, i familjen.

Samtalsstöd

Vi erbjuder dig som utövat våld eller är misstänkt för att ha utövat våld, samtalsstöd i syfte att bearbeta kris, få stöd och motivation till förändring.

För dig som:

  • hamnar i konflikter i dina relationer, som leder till hot- och/eller våldssituationer
  • använder hot och/eller våld i dina relationer till närstående

Vi kan erbjuda dig en möjlighet att förstå dig själv bättre och hitta alternativ till våldshandlingar.

Du kan få upp till sju stödsamtal och bestämmer själv när kontakten ska avslutas. Vi för ingen dokumentation och har sekretess. Kontakten är kostnadsfri.

Välkommen att kontakta våra behandlare på stödcentrum

Telefonnummer 060-198440.

Stödcentrum, våld i nära relationer – folder

Kontakt

Stödcentrum

060-19 84 40

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
060-198440

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.