Fossilbränslefria transporter

Sundsvalls kommuns alla transporter ska vara fossilfria till år 2021.

Sedan 2017 har Sundsvalls Kommun en helt fossilfri kollektivtrafik. Nu tar vi nästa steg som innebär att alla kommunens fordon ska vara fossiloberoende och drivas på fossilfritt bränsle. Syftet är att innevånarna i Sundsvalls kommun ska kunna leva i en frisk miljö med god luftkvalitet.

Bakgrund och utgångspunkter

Sundsvalls kommun ska vara en föregångare vad gäller att utveckla logistiklösningar med gröna resor och transporter i alla väderstreck på såväl väg och järnväg som flyg och till havs. Som föregångare inom utvecklingen av transportsektorn utgör omställningen från ett beroende av fossila drivmedel, till en fossiloberoende och fossilfri transportsektor. Det är en prioriterad målsättning för Sundsvalls kommun.

Mål

Samtliga upphandlingar, inom kommunen, av varor och tjänster som omfattar fordon, drivmedel till fordon samt transporttjänster, ska innehålla utgångspunkter och krav som leder till en minimering av klimatpåverkande utsläpp och lokala hälsopåverkande utsläpp

Kommunens fordon ska vara fossiloberoende.

Drivmedel till fordonen ska i första hand vara fossilfria och i andra hand ha den högsta klimatprestandan som marknaden kan erbjuda inom respektive drivmedelskategori.

Beslut i december 2017

Beslut om inriktningen togs i Kommunfullmäktige i december 2017.

Kontakt

Johan Klockar Öhrnell Processamordnare/utredare Koncernstaben

070-257 16 82

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.