Trask o hoj

Cykla Cykel Cyklist

Det handlar om att skapa en trafiksäker miljö runt skolan och på skolgården som uppmuntrar barn till att gå, cykla eller åka buss till skolan.

Genom att undervisa i ämnet trafik och hållbarhet får vi mer självständiga barn som på egen hand klarar av att ta sig till och från olika målpunkter och röra sig i trafiken oavsett om de går, cyklar eller åker buss.

Aktiv transport till skolan leder till friskare barn

Vi vet att de skolbarn som går eller cyklar till och från skolan är piggare vid skoldagens start, har lättare att ta in ny kunskap och får samtidigt chansen att lära känna sin närmiljö. Precis som att det ska vara självklart att gå och cykla till arbetet vill vi också att barnen ska gå och cykla till och från skolan på egen hand eller med vuxen.

Att uppmuntra barnen att gå och/eller cykla till skolan vinner alla på:

  • Daglig rörelse gör att barnen blir friskare både psykiskt och fysiskt
  • Trafikmiljön kring skolan förbättras
  • Risken för olyckor minskar
  • Barnens koncentration och inlärningsförmåga ökar

Beteendeförändring hos skolbarn och deras föräldrar

Varje år arbetar vi tillsammans med ett antal skolor för att få en trafiksäker miljö och ett ändrat resebeteende. Med i detta arbete är även Drakfastigheter och Barn och Utbildningsförvaltningen. Vi ser till att miljön runt skolan och på skolgården är trafiksäker och uppmuntrar till att gå och cykla till skolan. I ett nära samarbete med skolan ser vi till att lärarna får in trafik, miljö och hälsa i undervisningen. Föräldrarna och deras resebeteenden är en viktig del i detta arbete.

Som stöd till lärare, som vill få in trafiken på ett enkelt och roligt sätt i undervisningen, har vi tagit fram Trafiklådan. Trafiklådan är kostnadsfri.

Lådorna innehåller lärarhandledning samt material till en hel klass. Exempel på det material som följer med är resvaneundersökning, trafikskyltar, säker cykel samt reflexer. Trafiklådan riktar sig främst till förskoleklass till åk 4.

Vill du beställa en Trafiklåda, helt kostnadsfritt, till din klass?

Hör av dig till Angelica Lindqvist. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Kontakt

Trask o hoj Projektgrupp

Angelica Lindqvist Projektledare, Hållbart resande

060-19 15 39

Madeleine Blom Projektingenjör

060-19 15 37

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.