Trafiksäkerhet i skolan

Trafiken finns ständigt omkring oss och vi behöver hjälpa våra barn att förhålla sig till den och ge dem verktyg att hantera olika situationer.

Genom att lära ut om trafiksäkerhet, trafikträning, hur man agerar i trafiken och med olika färdmedel, så får vi mer självständiga barn som på egen hand klarar av att ta sig till och från olika målpunkter och röra sig i trafiken oavsett om de går, cyklar, åker buss eller bil.

Vi vet att de skolbarn som går eller cyklar till och från skolan är piggare vid skoldagens start, har lättare att ta in ny kunskap och får samtidigt chansen att lära känna sin närmiljö. På Hållbart resande jobbar vi med arbetspendling och precis som att det ska vara självklart att gå och cykla till arbetet vill vi också att barnen ska gå och cykla till och från skolan.

Att uppmuntra barnen att gå till skolan vinner alla på;

  • Trafikmiljön kring skolan förbättras.
  • Risken för olyckor minskar.
  • Barnens koncentration ökar liksom barnens kondition.

Trafiklåda

Vi har tagit fram Trafiklådor för att underlätta för lärare att prata om trafik i undervisningen. Lådorna innehåller lärarhandledning samt material till en hel klass. Exempel på det material som följer med är resvaneundersökning, trafikskyltar, säker cykel samt reflexer. Trafiklådan riktar sig främst till förskoleklass till åk 4.

Vill du beställa en Trafiklåda, helt kostnadsfritt, till din klass?

Hör av dig till Angelica, du hittar kontaktuppgifter här nedan.

Cykelbana

Vi kommer ut till er skola och gör en cykelbana med eleverna. De har med sig sina egna cyklar och får praktisera det de lärt som om trafikskyltar och cykelvett.

Trafikspel

Vi kommer till er och spelar tillsammans med eleverna ett trafikspel där de får testa sin kunskap i trafikfrågor.

Föräldramöte

Vi deltar på ett föräldramöte för att genomföra en workshop på temat Hållbara resor. Där lyfter vi också vikten av att röra sig i vardagen.

Kontakt

Angelica Lindqvist Projektledare, Hållbart resande

060-19 15 39

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.