Nollvisionen

Nollvisionen slår fast att ingen människa ska behöva bli dödad eller svårt skadad på grund av en trafikolycka.

En människa tål inte att bli påkörd i högre hastighet än 30 km/h. Sannolikheten att bli dödad vid 30 km/h är cirka 10 procent medan det är 80 procents risk att bli dödad om bilen färdas i 50 km/h. Om bilen kör 70 km/h avlider alla som bli påkörda.

Därför satsar kommunen på att sänka den verkliga hastigheten till högst 30 km/h på platser där människor och bilar måste samsas, till exempel vid övergångsställen.

Var sidan till hjälp?