Framtidens resor – Hållbart resande

Hållbart resande buss, gång, cykel

Innan 2030 ska två tredjedelar av alla resor i Sundsvall vara hållbara. Att resa hållbart istället för att åka bil är bra för både hälsan, plånboken och miljön.

Vad är hållbart resande?

Hållbara resor är när man går, cyklar och åker buss eller tåg.

Vi har alla behov av att ta oss fram med hjälp av olika fordon. De flesta fordon, utom de eldrivna, släpper ut avgaser som till stor del består av klimatpåverkande koldioxid, men också av andra miljö- och hälsofarliga ämnen. Därför har Riksdagen bestämt att vi tillsammans ska hjälpas åt att förbättra miljön genom att kraftigt minska utsläppen.

Ett hållbart resande kan uppnås genom en kombination av bra fysiska förutsättningar, tvingande åtgärder/restriktioner och en påverkan på människors attityder och beteenden (ofta kallat ”Mobility Management”). Mobility Management kan förklaras som mjuka åtgärder för att påverka resan innan den börjar.

Hållbart resande i stadsplanering

Vid planering av nya stadsdelar ska frågan om hållbar utveckling finnas med under hela planeringsprocessen. Bra tillgång till kollektivtrafik och korta avstånd till arbete och service minskar behovet av bil och gör det naturligt att gå eller cykla.

Vi arbetar strategiskt för att driva och stödja utvecklingen för ett hållbart transportsystem inom områdena:

  • Fysisk planering
  • Beteendepåverkan
  • Kollektivtrafik

Vill du läsa mer inom ämnet hållbart resande?

Klicka på ämnena nedan för mer informaton

Kontakt

Madeleine Blom Projektingenjör

060-19 15 37

Angelica Lindqvist Projektledare, Hållbart resande

060-19 15 39

Linnéa Lång Kommunikationsstrateg

060-19 13 31

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.