Gröna resplaner

En grön resplan är ett paket med åtgärder för att styra alla resor inom en organisation mot mer miljövänliga alternativ.

Traditionell trafikplanering har i stor utsträckning handlat om att bygga mer och bredare vägar i takt med att trafiken har ökat. Syftet med gröna resplaner handlar istället om att påverka människors beteende och attityder till resande och i bästa fall minska behovet av att resa överhuvudtaget.

Kontakt

Angelica Lindqvist Projektledare, Hållbart resande

060-19 15 39

Var sidan till hjälp?