Cykelbarometer

Flera barometrar räknar både cyklister och gångtrafikanter i Sundsvall för att kunna följa upp effekten av olika åtgärder som vi gör.

Två cykelbarometrar räknar cyklister som passerar på gång- och cykelvägen vid Universitetsallén samt vid Landsvägsallén utanför Kulturmagasinet. En tredje barometer vid Storgatan räknar både gångtrafikanter och cyklister. Cykel- och gångbarometrarna visar hur många cyklister och gångtrafikanter som passerat närmaste dygnet.

Klicka här för att se data för cykelbarometrarna i Sundsvall.

Cykelbarometern räknar cyklister med hjälp av magnetslingor som ligger nedfrästa i asfalten. Det är samma system som vi använder för att styra trafiksignalerna.

När en cykel passerar skapar den en elektrisk ström i magnetslingan. Ett räkneverk registrerar strömmen och siffrorna på displayen uppdateras.

För att kunna följa upp effekten av olika åtgärder räknar vi regelbundet trafiken, både bil-, buss- och cykeltrafiken.

Genom att mäta hur många gångtrafikanter och cyklister som passerar, kan vi jämföra det resulatet med andra mätningar som vi gör på olika platser i kommunen. På så vis kan vi räkna ut hur bland annat cyklandet i Sundsvall ser ut under en längre period.

Vi vill att fler väljer att cykla och gå till arbete och skola för att förbättra folkhälsan, för att minska trafikens klimat- och miljöpåverkan och för att minska trängseln i trafiken.

Kontakt

Stina Feil Trafikplanerare

060-19 15 43

Bergström Louise Trafikplanerare

060-19 13 74

Amanda Nederman Trafikplanerare

060-19 15 96

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.