Färdtjänst och riksfärdtjänst

Beställ färdtjänst och riksfärdtjänst. Läs om hur du ansöker och vilka regler som gäller.

Om du ska beställa färdtjänst ber dig att följa Folkhälsomyndighetens råd om hur du kan skydda dig själv från att bli sjuk och smitta andra gällande Coronaviruset, Covid-19.

Landstinget ansvarar för sjukresor, läs mer om sjukresor på 1177 Vårdguiden.

För mer information

Kontakta avdelningen för Kollektivtrafik och Tillgänglighet.
Telefon: 060-19 14 14.
Telefontid: 09:30-11:00, mån-tors

Information about mobility service in english

Mobility service in english, information om färdtjänst på engelska

Att tänka på innan du beställer eller nyttjar färdtjänst:

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta om vår hantering av personuppgifter och om den nya dataskyddsförordningen GDPR som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.

På avdelningen utreder vi ärenden inom lag om färdtjänst, lag om riksfärdtjänst samt enligt Trafikförordningen. Kommunen är enligt lag skyldig att utreda en ansökan eller anmälan gällande färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd.

De uppgifter vi får in kan antingen vara de uppgifter som du själv har lämnat i din ansökan och eventuella intyg. Det kan också vara personuppgifter som inkommit eller inhämtas på annat sätt. Din ansökan registreras och behandlas i ett dokumentationsprogram som är kopplat till folkbokföringsregistret, KIR.

Dina uppgifter sparas enligt arkivlagen.

Vissa av dina personuppgifter lämnas ut till utförare av tjänsten så som resebyrå, kollektivtrafikmyndighet, taxibolag samt tillverkare av kort för parkeringstillstånd. Det är endast nödvändiga uppgifter som behövs för utförandet som lämnas ut, så som namn, personnummer, adress och telefonnummer.  Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är den nämnd som ansvarar för den aktuella myndighetsutövningen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss Avdelningen för Kollektivtrafik och Tillgänglighet via kommunens växel.
Du når även kommunens egna dataskyddsombud via kommunens växel.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Sundsvalls kommun
Avdelningen för Kollektivtrafik och Tillgänglighet
Telefon växeln 060 – 19 10 00

Färdtjänst i Sundsvall är lokala resor inom Sundsvall och Timrå kommungränser. Du ansöker om färdtjänst i den kommun du är folkbokförd.

Vem kan få färdtjänst?

 • du som har ett funktionshinder – fysiskt , psykiskt eller medicinskt – med en varaktighet som kvarstår i minst tre månader
 • du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel

Hur ansöker jag om färdtjänst?

Du ska själv fylla i ansökan om färdtjänst. Om du inte själv kan fylla i blanketten så hjälper en trafikutredare dig per telefon. Handläggningstiden är ungefär 3-5 veckor, så ansök i god tid.

Ansökan om färdtjänst 

Medicinskt utlåtande för ansökan om färdtjänst

Med färdtjänstansökan bör du bifoga ett medicinskt utlåtande. Utlåtandet kan skrivas av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller motsvarande.

Medicinskt utlåtande för färdtjänst

Vi kommer att vilja träffa dig i samband med att vi utreder ditt ärende. När det inte är möjligt att träffa den som söker färdtjänst kan ett utsett ombud företräda den sökande.

Vart skickar jag min ansökan?

Sundsvalls kommun
Avdelningen för kollektivtrafik och tillgänglighet
851 85 Sundsvall

Att använda färdtjänst

Vi har tagit fram en broschyr om hur du använder färdtjänst i Sundsvalls kommun som du kan skriva ut.

Så här beställer du

Ring beställningscentralen på telefon: 060-43 900 när du beställer din resa. Om bilen inte kommer i tid ring Taxi Kurir, telefon: 060-15 00 00. Observera att du inte kan ringa beställningscentralen i de fall en bil är sen eller inte kommer.

Ditt färdtjänstkort får du använda inom Sundsvall och Timrå kommun samt när du vistas i övriga kommuner i Västernorrlands län. För resor i övriga kommuner i landet krävs en ansvarsförbindelse. Den får du via avdelningen för kollektivtrafik och tillgänglighet.

Restider

Den som är beviljad färdtjänst kan resa under de tider som busstrafiken är tillgänglig.

Måndag – torsdag klockan 05.00 – 23.15
Fredag – lördag klockan 05.00 – 03.15
Söndag och helgdag klockan 06.00 – 23.15
Nyårsafton och midsommarafton klockan 06.00 – 03.15
Julafton klockan 06.00 – 23.15 (undantag)

Resor utanför ovanstående tider kan bokas mot taxiavgift. Med reservation för vissa ändringar.

När du ringer och beställer färdtjänst vill vi att du:

 • bokar resan senast 1 timme före avresa. För färdtjänstresor som börjar och slutar utanför tätorten, och resor med specialfordon, måste du senast beställa minst 2 timmar före avresa.
 • talar om ifall du har en tid att passa
 • beställer returresan på en gång, om det går

Tala alltid om:

 • ditt kundnummer eller personnummer
 • vilken tid och var du vill bli hämtad
 • om det gäller en färdtjänstresa eller sjuk- och behandlingsresa
 • om du har rullstol eller rullator
 • ifall du har någon med dig (medresenär eller ledsagare)

Med resegarantin kan du få ersättning om resan är mer än 20 minuter försenad. Du kan även ringa och lämna synpunkter eller klagomål hos Länstrafiken, telefon 0612-84109. Eller via Dintur.

Kostnader och ersättning

Reskostnaden för dig som har färdtjänsttillstånd med vanlig bil är motsvarande 1 ½ bussbiljett. Du som har tillstånd för specialfordon betalar motsvarande 1 bussbiljett. Medresenären betalar samma kostnad som dig som har färdtjänst.

Ledsagare

Om du inte klarar resan i bilen på egen hand på grund av din funktionsnedsättning kan du ansöka om att ta med en ledsagare under färdtjänstresan utan kostnad.

Medresenär

Alla som är beviljade färdtjänst har rätt att ta med en medresenär. Medresenären betalar samma kostnad som dig som har färdtjänst.

Åka buss med färdtjänstkort

Du som är beviljad färdtjänst får utan kostnad ta med en person på alla Länstrafikens busslinjer. För att personen ska kunna följa med på resan måste du visa ditt färdtjänstkort för föraren.

Betalning av bussresa

Du kan inte betala bussresan med ditt färdtjänstkort utan måste ha ett resebevis från DinTur, exempelvis resekort, 100-kort eller enkelbiljett.

Har du pengar kvar på ditt färdtjänstkort?

Du som tidigare laddat ditt färdtjänstkort med pengar för att kunna resa med buss eller tåg kan hämta ut kvarvarande pengar på Navet.

För att beställa resan ringer du beställningscentralen som är öppen dygnet runt.
Telefon: 060-43 900, observera att numret är detsamma i hela Västernorrland förutom riktnumret som ändras beroende på vilken kommun du ringer. Riktnummer 060 gäller i Sundsvall och Timrå kommuner. Om bilen inte kommer i tid, ring Taxi Kurir, telefon: 060-15 00 00. Observera att du inte kan ringa beställningscentralen i de fall en bil är sen eller inte kommer.

Ditt färdtjänstkort får du använda inom Sundsvall och Timrå kommuner samt när du vistas i övriga kommuner i Västernorrlands län. För resor i övriga kommuner i landet krävs en ansvarsförbindelse. Den får du via avdelningen för kollektivtrafik och tillgänglighet.

Du som har rätt till färdtjänst kan mot gällande färdtjänsttaxa resa under de tider som den allmänna kollektivtrafiken är tillgänglig. För att beställa resan ringer du beställningscentralen som är öppen dygnet runt. Mot full avgift kan du resa med färdtjänst utanför dessa tider.

Dag Tid
Måndag-torsdag 05:00-23:15
Fredag-lördag 05:00-03:15
Söndag och helgdag 06:00-23:15
Nyårsafton och midsommararfton 06:00-03:15
Julafton 06:00-23:15 (undantag)

Extra hjälp

Om du som resenär vill ha extra hjälp, exempelvis hjälp att bära matkassar eller med stöd i trappan vid besök, kan du köpa tjänsten till en kostnad av 40 kronor av entreprenören.

Riksfärdtjänst är en resa över kommungränser. Det är funktionshindret som avgör vilket färdmedel som beviljas. De flesta resor beviljas med buss eller tåg.

Vem får ansöka om riksfärdtjänst?

Den kan beviljas dig:

 • som har ett stort funktionshinder som är bestående i minst ett år
 • som inte klarar av att resa ensam med allmänna kommunikationsmedel trots den hjälp som normalt erhålls av trafikföretagens personal

Hur ansöker du om riksfärdtjänst?

För att vi ska hinna utreda ditt ärende bör komplett ansökan, att hela blanketten är ifylld, ha kommit in till oss senast fyra veckor innan avresedatum. Inför sommaren och storhelger bör ansökan komma till oss ännu tidigare.

Riksfärdtjänst ansöker du om i den kommun där du är folkbokförd.

Vart skickar jag min ansökan?

Sundsvalls kommun
Avdelningen för kollektivtrafik och tillgänglighet
851 85 Sundsvall

Om du beviljats riksfärdtjänst

Vi har tagit fram en broschyr om riksfärdtjänst som berättar om hur riksfärdtjänst fungerar som du kan skriva ut.

Så här beställer du

Resa med tåg, buss och flyg

För att boka resor med tåg, buss och flyg ska du kontakta BIG Travel senast 14 dagar före planerad avresedag:

Telefon: 040-625 08 60

Anslutningsresor kopplade till tåg, buss och flyg

Anslutningsresor inom respektive kommun ingår inte i riksfärdtjänstresan. Du som har färdtjänst kan boka dessa anslutningsresor med färdtjänst. Vid anslutningsresor inom en annan kommun än Sundsvall eller Timrå kontaktar du en trafikutredare.

Resa med bil eller specialfordon

Resan beställs senast fem dagar innan planerad avresedag. Du beställer via beställningscentralen:

Telefon: 060-43 900

Kontakt

Trafikutredarna Stadsbyggnadskontoret

060-19 14 14

Öppettider

Telefontid:
måndag-fredag
kl. 09:30 -11:00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.