Tågstation Njurundabommen

En tågstation ökar attraktiviteten att bo och verka i Njurunda. Tågstationen planeras vara byggd 2020.

Många reser från Njurunda med omnejd

Det är många som pendlar mellan Njurunda och Sundsvall. Av den förvärvsarbetande befolkningen i Njurundabommen på cirka 1 500 personer arbetar fler än hälften i Sundsvall. Det är även många elever som pendlar till skolan dagligen. Stationsläget gör det även enkelt att resa söderut mot exempelvis Hudiksvall och Gävle.

Restiderna kortas

Restiden med kollektivtrafik blir mycket kortare med tågtrafik. Beräkningar visar att restiden Njurunda – Sundsvall skulle minska från 28 minuter till 16 minuter. Även resor söderut går fortare. Exempelvis minskar restiden till Hudiksvall från dagens 1 timme och 17 minuter till 53 minuter med en tågstation i Njurundabommen.

Vem blir tågoperatör?

De tåg som kommer att trafikera tågstationen blir initialt X-trafiks regionaltåg.

Försvinner bussarna?

Tågtrafik från Njurundabommen ställer krav på samverkan med busstrafiken. Ett stationsläge innebär inte att busstrafiken till och från Njurundabommen kan tas bort eftersom turtätheten med tåg inte kan bli lika hög som med buss. Däremot kan tidtabellerna med busstrafik anpassas till hur tågtrafiken går. Koppling mellan tåg och buss måste säkras i det fortsatta arbetet. Planering av tidtabeller och kopplingen mellan trafikslag ansvarar Din Tur för.

Kontakt

Niklas Bergström Sektionschef

060-19 18 18

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.