Ostkustbanan AB

I augusti 2015 skapades bolaget Ostkustbanan AB med syfte att påskynda utbyggandet av järnvägsspåret mellan Härnösand och Gävle.

Ostkustbanan AB är ett bolag som skapades med syfte att påskynda utbyggandet av dubbelspårig järnväg på sträckan mellan Härnösand och Gävle. Bolaget arbetar också med aktiviteter som visar Norrland, Sverige och Europa och vilken effekt en dubbelspårig järnväg kan ha på Sveriges tillväxt.

Bolaget bildades av Region Gävleborg, Landstinget Västernorrland och kommunerna Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig, Sundsvall, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik.

Målet är att påskynda arbetet med att bygga den dubbelspåriga järnvägen mellan Härnösand och Gävle, för att stå klar 2035.

Ostkustbanan

Kontakt

Martin Södergårds Mark- och exploateringschef

060-19 18 79

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.