Ådalsbanan

Ådalsbanan är en järnväg som sträcker sig mellan Långsele och Sundsvall. 2012 rustades delen mellan Härnösand och Kramfors upp för att förkorta restiden.

Delar av banan har rustats upp

I augusti 2012 blev delen mellan Härnösand och Kramfors färdigställd. Den upprustade sträckan av Ådalsbanan förkortar restiden och skapar förutsättningar för tillväxt och regionsförstoring. Ådalsbanan norr om Sundsvall har däremot mycket låg standard med tvära kurvor och branta stigningar. Trafikverket har genomfört en järnvägsutredning där man pekar ut en ny järnvägskorridor för sträckan. Det finns inga pengar för att bygga om den utredda sträckan i Trafikverkets nationella transportplan.

Fler tåg

I framtiden beräknas 50 till 60 tåg trafikera Ådalsbanan per dygn. De flesta av dessa tåg är persontåg medan drygt 20 är godståg.

Historik

Ådalsbanan byggdes mellan 1890 till 1925. Järnvägen har varit i stort behov av modernisering, och 2003 påbörjades upprustningen. Ådalsbanan löper mellan Långsele och Sundsvall. Tillsammans med Botniabanan och Ostkustbanan bildar Ådalsbanan en kustnära järnväg mellan Umeå och Gävle, vidare ner till Stockholm.

Kontakt

Martin Södergårds Infrastrukturstrateg

060-19 18 79

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.