Trafikplanering

Planeringen av trafik och infrastruktur utgår från nationella, regionala samt lokala mål för transportsystemet.

  • Cykelhandlingsplan
  • Parkeringsstrategi

Kontakt

Maria Jonasson Trafikplanerare

060-19 13 98

Stina Feil Trafikplanerare

060-19 15 43

Niklas Bergström Infrastrukturstrateg

060-19 18 18

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.