Färdtjänst och riksfärdtjänst

Beställ färdtjänst och riksfärdtjänst. Läs om hur du ansöker och vilka regler som gäller.

Om du ska beställa färdtjänst ber vi dig att följa Folkhälsomyndighetens råd om hur du kan skydda dig själv från att bli sjuk och minska risken att smitta andra gällande Coronaviruset, Covid-19.

Denna sida gäller bara resor med färdtjänst och riksfärdtjänst, ej sjukresor.

Region Västernorrland ansvarar för sjukresor, läs mer om sjukresor på 1177 Vårdguiden. Vid frågor om sjukresor kontakta sjukresehandläggare på telefon 0690 – 764 080.

OBS! Att medvetet boka färdtjänst vid sjukresa ses som missbruk, vilket kan leda till indragen färdtjänst.

Rutiner för beställning av färdtjänstresa

 • Du ringer alltid 060-786 86 86, och kommer då till en telefonväxel där du beställer en färdtjänstresa som hanterar samtliga resor i kommunen. Du ska därför inte ta kontakt med taxiföretaget om du har frågor som rör en resa
 • Du får resa med färdtjänst inom Sundsvall och Timrå kommun. För resa inom en annan kommun i Sverige behövs särskilt tillstånd för så kallad RIAK-resa. Kontakta Trafikutredare på Trafiksektionen, Färdtjänst i god tid innan planerad resa.

För mer information

Kontakta Gatuavdelningen, Trafiksektionen
Telefon: 060-19 14 14.
Telefontid: 09:30-11:00, mån-tors

Att tänka på innan du beställer eller nyttjar färdtjänst:

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta om vår hantering av personuppgifter och om den nya dataskyddsförordningen GDPR som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.

På avdelningen utreder vi ärenden inom lag om färdtjänst, lag om riksfärdtjänst samt enligt Trafikförordningen. Kommunen är enligt lag skyldig att utreda en ansökan eller anmälan gällande färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd.

De uppgifter vi får in kan antingen vara de uppgifter som du själv har lämnat i din ansökan och eventuella intyg. Det kan också vara personuppgifter som inkommit eller inhämtas på annat sätt. Din ansökan registreras och behandlas i ett dokumentationsprogram som är kopplat till folkbokföringsregistret, KIR.

Dina uppgifter sparas enligt arkivlagen.

Vissa av dina personuppgifter lämnas ut till utförare av tjänsten så som resebyrå, kollektivtrafikmyndighet, taxibolag samt tillverkare av kort för parkeringstillstånd. Det är endast nödvändiga uppgifter som behövs för utförandet som lämnas ut, så som namn, personnummer, adress och telefonnummer. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är den nämnd som ansvarar för den aktuella myndighetsutövningen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Gatuavdelningen, Trafiksektionen via kommunens växel.
Du når även kommunens egna dataskyddsombud via kommunens växel.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Sundsvalls kommun
Gatuavdelningen, Trafiksektionen
Telefon växeln 060 – 19 10 00

Färdtjänst i Sundsvall är lokala resor inom Sundsvall och Timrå kommungränser. Du ansöker om färdtjänst i den kommun du är folkbokförd.

Vem kan få färdtjänst?

 • du som har ett funktionshinder – fysiskt, psykiskt eller medicinskt – med en varaktighet som kvarstår i minst tre månader
 • du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Hur ansöker jag om färdtjänst?

Du ska själv fylla i ansökan om färdtjänst. Om du inte själv kan fylla i blanketten så hjälper en trafikutredare dig per telefon. Handläggningstiden är ungefär 3-5 veckor, så ansök i god tid.

Ansökan om färdtjänst 

Medicinskt utlåtande för ansökan om färdtjänst

Med färdtjänstansökan bör du bifoga ett medicinskt utlåtande. Utlåtandet kan skrivas av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller motsvarande.

Medicinskt utlåtande för färdtjänst

Vi kommer att vilja träffa dig i samband med att vi utreder ditt ärende. När det inte är möjligt att träffa den som söker färdtjänst kan ett utsett ombud företräda den sökande.

Vart skickar jag min ansökan?

Sundsvalls kommun,
Gatuavdelningen, Trafiksektionen
Färdtjänst
851 85 Sundsvall

Att använda färdtjänst

Vi har tagit fram en broschyr om hur du använder färdtjänst i Sundsvalls kommun som du kan skriva ut.

Så här beställer du

Du beställer din färdtjänstresa på telefon 060 – 786 86 86. Du ringer samma nummer om bilen är sen eller inte kommer. Med resegarantin kan du få ersättning om resan är mer än 20 minuter försenad. Du ringer i så fall 060 – 19 10 00.

Du får använda din färdtjänst inom Sundsvall och Timrå kommun.

Restider

Du kan resa med färdtjänst under samma tider som buss i stadstrafiken. Undantag julafton, nyårsafton och midsommarafton

Måndag – torsdag klockan 05.00 – 23.00
Fredag klockan 05.00 – 02.15
Lördag klockan 06.00 – 02.15
Söndag och helgdag klockan 06.00 – 23.15
Julafton klockan 06.00 – 23.15
Nyårsafton och midsommarafton klockan 06.00 – 02.15

Med reservation för ändringar i gällande tidtabell.

När du ringer och beställer färdtjänst vill vi att du:

 • bokar färdtjänstresa, med bil, senast 1 timme före avresa. Du som reser med specialfordon ska boka resan senast 2 timmar före planerad avresa
 • talar om ifall du har en tid att passa
 • beställer returresan på en gång, om det går.

Tala alltid om:

 • ditt personnummer/namn
 • vilken tid och var du vill bli hämtad
 • om du har rullstol eller rollator
 • ifall du har någon med dig (medresenär eller ledsagare).

Avboka resan

En redan bokad resa ska avbokas senast 30 minuter innan planerad avresa.

Blev din resa inte som förväntat?

Ring och lämna din synpunkt eller klagomål på 060-191000. Du kan även gå in via webben.

Vad kostar det?

Avgift för färdtjänstresan grundar sig på bussbiljett motsvarande Din Turs avståndstaxa. Samma egenavgift oavsett resa med bil eller specialfordon

Vuxen: motsvarar 1½ vuxen bussbiljett
Barn 0-19 år: motsvarar halv vuxen färdtjänstavgift
Ungdom 20-25 år: 75 % av vuxen färdtjänstavgift

För övriga egenavgifter (såsom arbets- och utbildningsresa, medresenär, etcetera.) hänvisar vi till vår broschyr Färdtjänst – Särskild persontransport.

Extra hjälp

Om du som resenär vill ha extra hjälp, exempelvis hjälp att bära matkassar eller med stöd i trappan vid besök, kan du köpa tjänsten till en kostnad av 40 kronor av entreprenören.

Ledsagare

Om du inte klarar resan i bilen på egen hand på grund av din funktionsnedsättning kan du ansöka om att ta med en ledsagare under färdtjänstresan utan kostnad.

Medresenär

Alla som är beviljade färdtjänst har rätt att ta med en medresenär. Medresenären betalar samma kostnad som dig som har färdtjänst.

Bussresor

Du som har färdtjänst får, utan kostnad, ta med en ledsagare på alla busslinjer inom länet via Din Tur.

För mer information kontakta DinTur.

RIAK-resor

Om du tillfälligt ska besöka en annan kommun i Sverige kan du som har ett färdtjänstbeslut även ansöka om så kallade RIAK-resor (Resa i annan kommun).

Kontakta en Trafikutredare på Trafiksektionen i god tid innan planerad resa.
Telefontid: Mån – Tors 09:30-11.00 Telefon:060-191414

Du behöver lämna uppgift om:

 • Inom vilken kommun du vill resa
 • För vilken tidsperiod du behöver resorna
 • Antalet resor du planerar göra under vistelsen

Beställning av resa:

När du fått beviljat RIAK bokar du själv resorna hos Cabonline Norr
Till vissa orter måste du ha särskilda biljetter, därför är det viktigt att vara ute i god tid så att biljetterna hinner skickas till dig.
Cabonline Norr: Telefon: 090 – 12 23 33, hela dygnet

Egenavgift:

För varje enkel resa betalar du 35% av den totala reskostnaden.
(Kommunen betalar återstående 65% av kostnaden).

Riksfärdtjänst är en resa över kommungränser. Det är funktionshindret som avgör vilket färdmedel som beviljas. De flesta resor beviljas med buss eller tåg.

Vem kan få riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst kan beviljas dig:

 • Som på grund av funktionshinder inte kan resa till normala kostnader med allmänna kommunikationer eller inte kan resa utan ledsagare.
 • Funktionshindret ska kvarstå minst 1 år.
 • Syftet med resan är också avgörande för beslut om riksfärdtjänst

Hur ansöker du om riksfärdtjänst?

För att vi ska hinna utreda ditt ärende bör komplett ansökan, att hela blanketten är ifylld, ha kommit in till oss senast fyra veckor innan avresedatum. Inför sommaren och storhelger bör ansökan komma till oss ännu tidigare. Ibland behöver ansökan kompletteras med ett medicinskt utlåtande.

Riksfärdtjänst ansöker du om i den kommun där du är folkbokförd.

Vart skickar jag min ansökan?

Sundsvalls kommun,
Gatuavdelningen, Trafiksektionen
Riksfärdtjänst
851 85 Sundsvall

Så här beställer du riksfärdtjänst

Du får själv boka din riksfärdtjänst enligt det beslut du har fått.
Resor med tåg, flyg, buss, båt ska bokas 14 dagar innan planerad resa. För att säkerställa att det finns plats på önskad resa är det bra att vara ute i god tid, särskilt inför högtider.
Resa med taxibil eller specialfordon ska bokas 5 dagar innan planerad avresa.

Beställ resa via e-tjänst: www.cabonlineregionnorr.se

För hjälp med bokning eller annan information kontakta
Cabonline Norr Helgfri vardag 08:00 – 17:00
Telefon: 090-12 23 33

Övrig tid på dygnet,

Vid avbokning / ombokning eller andra akuta ärenden ring: 090-205 78 98

Vid förhinder ska bokad resa alltid avbokas i god tid, för resa med tåg/flyg/båt/buss kan läkarintyg behöva lämnas in.

Egenavgift för riksfärdtjänst gäller i enlighet med riksdagens förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst.

Eventuell anslutningsresa till/från tåg,flyg,buss ingår inte i riksfärdtjänstresan. Du som har beslut om färdtjänst kan boka färdtjänstresa inom Sundsvall och Timrå kommun.

RIAK-resor

Har du behov av resor inom den kommun du ska besöka, kan du ansöka om så kallade RIAK-resor. Information om RIAK hittar du under rubriken Färdtjänst: Ansökan och information.

Arbetsresor kan efter prövning beviljas till/från betalt arbete, där ett anställningsförhållande gäller, eller för färdtjänstberättigad egenföretagare, samt för resor till viss utbildning som
kan leda till framtida anställning. Gymnasiestudier, yrkesutbildning och utbildning inom högskola och universitet ingår i sådana utbildningar.
Arbets- och utbildningsresor gäller till och från bostad (folkbokföringsadressen) och arbetsplatsen/plats för utbildning, tur och retur.

Gymnasieresor

Resorna beställer du på telefonnummer; 060-786 86 86

Kostnaden för utbildningsresor faktureras i efterhand. Månadskostnaden maximeras till pris för ett 30 dagars periodkort inom kollektivtrafiken, för motsvarande sträcka och ålder.

Du kan ansöka om kontant reseersättning via e-tjänst hos barn- och utbildningsförvaltningen.

Kontakt

Trafikutredarna Stadsbyggnadskontoret

060-19 14 14

Öppettider

Telefontid:
måndag-torsdag
kl. 09:30 -11:00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.