Färdtjänst och riksfärdtjänst

Beställ färdtjänst och riksfärdtjänst. Läs om hur du ansöker och vilka regler som gäller.

Om du ska beställa färdtjänst ber dig att följa Folkhälsomyndighetens råd om hur du kan skydda dig själv från att bli sjuk och minska risken att smitta andra gällande Coronaviruset, Covid-19.

Landstinget ansvarar för sjukresor, läs mer om sjukresor på 1177 Vårdguiden.

Rutiner för beställning av färdtjänstresa

 • Du kommer till en telefonväxel när du beställer en färdtjänstresa som hanterar samtliga resor i kommunen. Du ska därför inte ta kontakt med taxiföretaget om du har frågor som rör en resa. Du ringer alltid 060-786 86 86.
 • Färdtjänsten gäller som tidigare i Sundsvalls och Timrå kommun. För resor i andra kommuner måste du ha en ansvarsförbindelse som du får via Gatuavdelningen, Trafiksektionen.
 • Regionen ansvarar som tidigare för sjukresor. Vid frågor om sjukresor kontakta sjukresehandläggare 0690 – 764 080. Här kan du läsa mer om sjukresor via 1177 Vårdguiden.

För mer information

Kontakta Gatuavdelningen, Trafiksektionen
Telefon: 060-19 14 14.
Telefontid: 09:30-11:00, mån-tors

För att undvika smitta under din resa med färdtjänst och för att visa hänsyn till chaufförerna är det inte aktuellt med samåkning under rådande omständigheter. Du reser även i baksätet när det är möjligt för att hålla avstånd. Du får naturligtvis även fortsättningsvis ta med dig ledsagare eller medresenär.

Att tänka på innan du beställer eller nyttjar färdtjänst:

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta om vår hantering av personuppgifter och om den nya dataskyddsförordningen GDPR som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.

På avdelningen utreder vi ärenden inom lag om färdtjänst, lag om riksfärdtjänst samt enligt Trafikförordningen. Kommunen är enligt lag skyldig att utreda en ansökan eller anmälan gällande färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd.

De uppgifter vi får in kan antingen vara de uppgifter som du själv har lämnat i din ansökan och eventuella intyg. Det kan också vara personuppgifter som inkommit eller inhämtas på annat sätt. Din ansökan registreras och behandlas i ett dokumentationsprogram som är kopplat till folkbokföringsregistret, KIR.

Dina uppgifter sparas enligt arkivlagen.

Vissa av dina personuppgifter lämnas ut till utförare av tjänsten så som resebyrå, kollektivtrafikmyndighet, taxibolag samt tillverkare av kort för parkeringstillstånd. Det är endast nödvändiga uppgifter som behövs för utförandet som lämnas ut, så som namn, personnummer, adress och telefonnummer.  Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är den nämnd som ansvarar för den aktuella myndighetsutövningen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Gatuavdelningen, Trafiksektionen via kommunens växel.
Du når även kommunens egna dataskyddsombud via kommunens växel.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Sundsvalls kommun
Gatuavdelningen, Trafiksektionen
Telefon växeln 060 – 19 10 00

Färdtjänst i Sundsvall är lokala resor inom Sundsvall och Timrå kommungränser. Du ansöker om färdtjänst i den kommun du är folkbokförd.

Vem kan få färdtjänst?

 • du som har ett funktionshinder – fysiskt, psykiskt eller medicinskt – med en varaktighet som kvarstår i minst tre månader
 • du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel

Hur ansöker jag om färdtjänst?

Du ska själv fylla i ansökan om färdtjänst. Om du inte själv kan fylla i blanketten så hjälper en trafikutredare dig per telefon. Handläggningstiden är ungefär 3-5 veckor, så ansök i god tid.

Ansökan om färdtjänst 

Medicinskt utlåtande för ansökan om färdtjänst

Med färdtjänstansökan bör du bifoga ett medicinskt utlåtande. Utlåtandet kan skrivas av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller motsvarande.

Medicinskt utlåtande för färdtjänst

Vi kommer att vilja träffa dig i samband med att vi utreder ditt ärende. När det inte är möjligt att träffa den som söker färdtjänst kan ett utsett ombud företräda den sökande.

Vart skickar jag min ansökan?

Sundsvalls kommun,
Gatuavdelningen, Trafiksektionen
Färdtjänst
851 85 Sundsvall

Att använda färdtjänst

Vi har tagit fram en broschyr om hur du använder färdtjänst i Sundsvalls kommun som du kan skriva ut.

Så här beställer du

Du beställer din färdtjänstresa på telefon 060 – 786 86 86. Du ringer samma nummer om bilen är sen eller inte kommer. Med resegarantin kan du få ersättning om resan är mer än 20 minuter försenad. Du ringer i så fall 060 – 19 10 00.

Du får använda din färdtjänst inom Sundsvall och Timrå kommun. För information om resor inom övriga kommuner i landet kontakta Trafikutredare på Trafiksektionen.

Restider

Den som är beviljad färdtjänst kan resa under de tider som busstrafiken är tillgänglig.

Måndag – torsdag klockan 05.00 – 23.15
Fredag – lördag klockan 05.00 – 03.15
Söndag och helgdag klockan 06.00 – 23.15
Nyårsafton och midsommarafton klockan 06.00 – 03.15
Julafton klockan 06.00 – 23.15 (undantag)

Resor utanför ovanstående tider kan bokas mot taxiavgift. Med reservation för vissa ändringar.

När du ringer och beställer färdtjänst vill vi att du:

 • bokar resan senast 1 timme före avresa. För färdtjänstresor som börjar och slutar utanför tätorten, och resor med specialfordon, måste du senast beställa minst två (2) timmar före avresa.
 • talar om ifall du har en tid att passa
 • beställer returresan på en gång, om det går

Tala alltid om:

 • ditt personnummer/namn
 • vilken tid och var du vill bli hämtad
 • om du har rullstol eller rollator
 • ifall du har någon med dig (medresenär eller ledsagare)

Blev din resa inte som förväntat?

Ring och lämna din synpunkt eller klagomål på 060-191000. Du kan även gå in via på webben www.sundsvall.se/fardtjanst.

Vad kostar det?

Reskostnaden för dig som har färdtjänst med bil är motsvarande 1 ½, en och en halv, bussbiljett. Du som har tillstånd för specialfordon betalar motsvarande en (1) bussbiljett. Medresenären betalar samma kostnad som dig som har färdtjänst.

Extra hjälp

Om du som resenär vill ha extra hjälp, exempelvis hjälp att bära matkassar eller med stöd i trappan vid besök, kan du köpa tjänsten till en kostnad av 40 kronor av entreprenören.

Ledsagare

Om du inte klarar resan i bilen på egen hand på grund av din funktionsnedsättning kan du ansöka om att ta med en ledsagare under färdtjänstresan utan kostnad.

Medresenär

Alla som är beviljade färdtjänst har rätt att ta med en medresenär. Medresenären betalar samma kostnad som dig som har färdtjänst.

Bussresor

Du som har färdtjänst får utan kostnad ta med en ledsagare på alla busslinjer inom länet via Din Tur. Du visar ditt färdtjänstkort för chauffören och betalar din biljett.

Du som har rätt till färdtjänst kan mot gällande färdtjänsttaxa resa under de tider som den allmänna kollektivtrafiken är tillgänglig.

Dag Tid
Måndag-torsdag 05:00-23:15
Fredag-lördag 05:00-03:15
Söndag och helgdag 06:00-23:15
Nyårsafton och midsommarafton 06:00-03:15
Julafton 06:00-23:15 (undantag)

 

Riksfärdtjänst är en resa över kommungränser. Det är funktionshindret som avgör vilket färdmedel som beviljas. De flesta resor beviljas med buss eller tåg.

Vem får ansöka om riksfärdtjänst?

Den kan beviljas dig:

 • som har ett stort funktionshinder som är bestående i minst ett år
 • som inte klarar av att resa ensam med allmänna kommunikationsmedel trots den hjälp som normalt erhålls av trafikföretagens personal

Hur ansöker du om riksfärdtjänst?

För att vi ska hinna utreda ditt ärende bör komplett ansökan, att hela blanketten är ifylld, ha kommit in till oss senast fyra veckor innan avresedatum. Inför sommaren och storhelger bör ansökan komma till oss ännu tidigare.

Riksfärdtjänst ansöker du om i den kommun där du är folkbokförd.

Vart skickar jag min ansökan?

Sundsvalls kommun,
Gatuavdelningen, Trafiksektionen
Riksfärdtjänst
851 85 Sundsvall

Om du beviljats riksfärdtjänst

Vi har tagit fram en broschyr om riksfärdtjänst som berättar om hur riksfärdtjänst fungerar som du kan skriva ut.

Så här beställer du

Resa med tåg, buss och flyg

För att boka resor med tåg, buss och flyg ska du kontakta BIG Travel senast 14 dagar före planerad avresedag:

Telefon: 040-625 08 60

Anslutningsresor kopplade till tåg, buss och flyg

Anslutningsresor inom respektive kommun ingår inte i riksfärdtjänstresan. Du som har färdtjänst kan boka dessa anslutningsresor med färdtjänst. Vid anslutningsresor inom en annan kommun än Sundsvall eller Timrå kontaktar du en trafikutredare.

Resa med bil eller specialfordon

Resan beställs senast fem dagar innan planerad avresedag. Från och med den första, (1) september beställer du din resa via: 060-786 86 86.

Kontakt

Trafikutredarna Stadsbyggnadskontoret

060-19 14 14

Öppettider

Telefontid:
måndag-torsdag
kl. 09:30 -11:00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.