Reserådgivning

Vi erbjuder reserådgivning till kommunens anställda för att inspirera till att resa hållbart till, från och i tjänsten.

I det treåriga, delvis EU-finansierade, projektet Hållbara resor arbetar vi med åtgärder för att stötta och underlätta för kommunens anställda att resa hållbart. En viktig del i vårt arbete är reserådgivning med arbetsgrupper, för att inspirera och finna möjligheter att resa hållbart till, från och i tjänsten.

Kommunens mål är att år 2030 ska 2/3 av alla resor ske hållbart, alltså till fots, med cykel eller kollektivtrafik.  I dagsläget är det endast 1/3 av våra resor som sker hållbart. Mycket jobb återstår med andra ord och vi är alla viktiga, du och din arbetsgrupp kan göra skillnad och på köpet bli friskare!

Vill du boka en reserådgivning?
Kontaktuppgifter hittar du här nedan.

Kontakt

Mia Vallsten Kommunikatör / projektledare

060-19 29 45, 072-147 60 51

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.