Lokala trafik- och parkeringsföreskrifter

Sundsvall har liksom andra städer lokala trafikregler. Här kan du ta del av dessa.

Sundsvalls lokala trafikföreskrifter hittar du i den gemensamma databasen Svensk trafikföreskriftssamling (STFS).

I Sundsvall finns både lokala och allmänna parkeringsregler. Dessa regler gäller även om det inte finns angivet på skyltar.

Exempel på en allmän parkeringsregel är “Du får inte parkera närmare än 10 meter från en korsning”.

Exempel på lokala parkeringsregler är “Du får inte parkera frånkopplat släpfordon (till exempel husvagn) på allmän gata, väg eller parkering inom tättbebyggt område”.

I stenstan finns flera olika trafikföreskrifter som reglerar trafiken. Många gator är enkelriktade och det finns flera gator där det är förbjudet att köra med motordrivet fordon, som är så kallade gågator.

Exempel:
Ett exempel på var det är gågata hela året är Storgatan mellan Strandgatan och Nybrogatan. Det är inte tillåtet att köra med bilar eller parkera där, såväl på vintern som på sommaren. På en gågata får motordrivna fordon inte framföras annat än för att korsa den.

Fordon får dock framföras på gågator om det behövs för:

 • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande till adress på gågatan
 • transporter av gods eller boende till eller från adress på gågatan
 • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress på gågatan

För dessa fordon gäller att

 • fordon får inte köras med högre hastighet än gångfart på gågatan
 • fordonsförare har väjningsplikt mot gående

Behöver du köra där man inte får köra eller parkera där det är förbjudet kan du ansöka om en dispens från de lokala trafikföreskrifterna.

Det är förbjudet att köra motordrivet fordon på vissa gator i Sundsvalls centrum (Stenstan) mellan klockan 22.00-05.00. Där dessa regler gäller finns särskilda skyltar uppsatta. Nattförbud gäller alltså inte på alla gator utan bara där dessa skyltar finns uppsatta:

 

Skylten betyder:

Den övre runda skylten betyder “Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II”

Tilläggstavlorna nedanför tillägger följande information och regler:
Den övre tilläggstavlan förtydligar att förbudet gäller följande dagar och tider:
Alla dagar mellan klockan 22-05

Den nedre tilläggstavlan anger att fordon med tillstånd ändå får köra här, se informationen nedan under rubriken “undantagna från nattförbudet är”.

 

 

Undantagna från nattförbudet är:

 1. Buss i linje- och beställningstrafik.
 2. Taxi.
 3. Färd till eller från; egen bostad, eget garage eller arbetsplats inom området.
 4. Tidningsdistribution.
 5. Transport av sjuk eller handikappad till eller från området.
 6. Leveransfordon med tungt eller skrymmande gods.
 7. Färd från p-plats eller uppställningsplats inom området.

Läs mer om städdagar i stenstan

Städdagar – servicedagar i Stenstan

 

Kontakt

Servicecenter kundtjänst Kundtjänst för fastigheter, gator, parkeringsautomater med mera

060-19 15 65

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Felanmälan på telefon vardagar klockan 7.00-16.00.

Gatuavdelningen

Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.