Lokala trafik- och parkeringsföreskrifter

Sundsvall har liksom andra städer lokala trafikregler. Här kan du ta del av dessa.

Sundsvalls lokala trafikföreskrifter hittar du i den gemensamma databasen Svensk trafikföreskriftssamling (STFS).

Exempel på lokala parkeringsregler:

  • Du får inte parkera frånkopplat släpfordon (till exempel husvagn) på allmän gata, väg eller parkering inom tättbebyggt område.

I stenstan finns flera olika trafikföreskrifter som reglerar trafiken. Många gator är enkelriktade och det finns flera gator där det är förbjudet att köra med motordrivet fordon. Det finns gator som på sommaren är gågata och på vintern gångfartsområde.

Behöver du köra där man inte får köra eller parkera där det är förbjudet kan du ansöka om en dispens från de lokala trafikföreskrifterna.

Det är förbjudet att köra motordrivet fordon på vissa gator i Sundsvalls centrum (Stenstan) mellan klockan 22.00-05.00

Undantagna från nattförbudet är:

  1. Buss i linje- och beställningstrafik.
  2. Taxi.
  3. Färd till eller från; egen bostad, eget garage eller arbetsplats inom området.
  4. Tidningsdistribution.
  5. Transport av sjuk eller handikappad till eller från området.
  6. Leveransfordon med tungt eller skrymmande gods.
  7. Färd från p-plats eller uppställningsplats inom området.

Kontakt

Servicecenter kundtjänst Kundtjänst för fastigheter, gator, parkeringsautomater med mera

060-19 15 65

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Felanmälan på telefon vardagar klockan 7.00-16.00.

Gatuavdelningen

Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.