Ansök om vägvisning

Du kan ansöka hos kommunen om du vill ha vägvisning till din verksamhet uppsatt vid en kommunal väg.

Vägvisning godkänns normalt endast till allmänna inrättningar såsom skolor, vårdcentraler, serviceanläggningar, friluftsområden samt turistmål. För att ansöka om vägvisning på gator där Sundsvalls kommun är väghållare ska du fylla i webbformuläret nedan. Att ansöka om vägvisning kostar inget, däremot får du som ansöker normalt bekosta inköp och uppsättning.

Vill du veta mer?

På Trafikverkets hemsida finns information om de olika typerna av vägvisning. Trafikverkets sida om vägvisning.

Vem kan få vägvisning och varför?

Gatuavdelningen gör en bedömning i varje enskilt fall. För att det skall kunna vara aktuellt med vägvisning inom tättbebyggt område är i huvudsak kriterierna att målpunkten har ett stort dagligt tillflöde av besökare och är av stort allmänt intresse.

Aspekter som är tungt vägande vid bedömning av vägvisning är trafiksäkerhet och estetiska frågor. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt med så begränsad information som möjligt, eftersom för mycket information inverkar på förarens koncentration av att hantera trafiksituationen.

Måste jag betala för vägvisningen?

Det är den som har begärt vägvisning som betalar för uppsättning och underhåll av vägmärket. Enda undantaget från det är vägmärken som är kommunens ansvar. Kostnaden kan variera kraftigt beroende på märkets storlek och typ samt typen av väg som det ska sättas upp vid.

Kan jag själv bestämma text och utformning?

Vägvisare ska vara lätta för trafikanterna att läsa. Därför godkänner kommunen inte egendesignade skyltar utan alla märken ska vara utformade enligt vägmärkesförordningen (2007:90)

Kan jag få ha företagets namn på vägvisaren?

Vägvisning är inte till för att användas i reklamsyfte. Texten på vägvisningen till en inrättning ska beskriva typen av verksamhet med ett generellt ord. Vill du sätta upp en reklamskylt för ditt företag krävs bygglov.

E-tjänst för ansökan om vägvisning

Ansökan om vägvisning

Kontakt

Gatuavdelningen

Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.