Trafikåret i Sundsvall 2019

Trafikåret i Sundsvall är en rapport där vi sammanställer statistik och fakta, beskriver vad vi gjort under året och analyserar utvecklingen av trafiken framåt.

Sundsvalls kommun

Läs hela rapporten här: Trafikåret i Sundsvall 2019, rapport 

Antalet cyklister varierar mycket beroende på årstid och väder. En svagt positiv trend med vintercykling kan anas då antalet cyklister i januari och februari var de högsta på fem år längs Universitetsallén.
Sundsvalls kommun

Antalet resande med stadsbusstrafiken ökade under 2019.
Stadsbusstrafiken

Biltrafiken längst centrala gator i Sundsvalls tätort har minskat. Minskningen beror på att fler använder Sundsvallsbron samtidigt som ombyggnationer i centrala Sundsvall fått många att ändra sina resvanor.
Biltrafiken

Mycket har hänt i Sundsvall under 2019 och många infrastrukturprojekt har påbörjats. Möjligheterna för parkering i närhet till Sundsvalls central har förbättrats med ett nytt parkeringshus, Stuvaren, som öppnade i december 2019. Som en del i kommunens hastighetsplan har hastigheten ändrats i vissa områden, vilket ökar trafiksäkerheten. Vi har också de senaste åren byggt cykelöverfarter, som förbättrar framkomligheten för cyklister. Vi jobbar också med beteendepåverkan i olika former till exempel genom kampanjen Låna elcykel.

Skepparplatsen

Skepparplatsen 2020

Sundsvalls kommun fortsätter att växa och målet är att vi ska vara fler än 100 000 invånare år 2021. En ökad befolkning tillsammans med mål om fossilfrihet och minskad klimatpåverkan, ställer höga krav på transportsystemet. De kommande åren kommer många nya infrastrukturprojekt färdigställas, som ökar framkomligheten och förbättrar möjligheten att åka buss, gå eller cykla. Sundsvalls kommun behöver fortsätta göra satsningar på hållbara resor för att nå målen om en större andel Sundsvallsbor som väljer att resa genom att gå, cykla eller åka buss.

Storgatan

Kontakt

Niklas Bergström Sektionschef

060-19 18 18

Josefine Hagljung Kommunikatör

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.