Parkeringsstrategi

Parkering

Här hittar du Sundsvalls kommuns parkeringsstrategi, parkeringsnorm och grön resplan.

Vad är en parkeringsstrategi?

Parkeringsstrategin anger den övergripande inriktningen för parkering samt riktlinjer för hur parkering ska hanteras i Sundsvalls kommun, såväl i befintlig miljö som vid nybyggnation. Parkeringsstrategins mål är ”En attraktiv och levande stad”. För att uppnå detta mål måste vi skapa en god tillgänglighet för besökande till centrum, öka det hållbara resandet och nyttja attraktiv mark på ett effektivt sätt.

Dessa dokument är politiskt beslutade och har tagits fram för att beskriva hur parkering inom befintlig och planerad bebyggelse ska utformas.

Ärendet behandlades och beslutades på kommunfullmäktiges sammanträde 29 maj 2017.

Kontakt

Eva Forslund Sektionschef Trafiksektionen, Gatuavdelningen

060-19 15 24

Linnéa Lång Kommunikationsstrateg

060-19 13 31

Trafiksektionen Trafikhandläggare och Trafikingenjörer

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.