Stadsvision Sundsvall

Stadsvision Sundsvall

Stadsvision Sundsvall visar hur politiker, Sundsvallsbor och näringsliv vill att Sundsvall ska utvecklas. Visionen togs fram 2007 och siktar mot år 2037.

Alla har fått tycka till om Stadsvision Sundsvall

Stadsvision Sundsvall har tagits fram i samverkan med allmänhet, företag, organisationer och myndigheter. Den ger stadsplaneringen en röd tråd – ett sammanhang. Den ligger också till grund för all pågående planering, för flera pågående byggprojekt och för flera av de byggprojekt som invigts i centrala Sundsvall de senaste åren.

I Stadsvisionen utgår vi från följande 10 uppdrag:

 1. Gör stadskärnan större och tätare
 2. Förstärk stråken längs Storgatan och Selångersån
 3. Värna om Stenstaden
 4. Bygg klassisk kvartersstad på Södra Kajen och mot Selångersån
 5. Gör vattnet tillgängligt för bostäder och aktiviteter med mera
 6. Öka den sammanhängande grönskan i centrum
 7. Tillåt trafik på människans villkor
 8. Bygg resecentrum i stadskärnan och vid Mittuniversitetet
 9. Bygg sammanhängande gång- och cykelleder, främja kollektivtrafiken samt anpassa staden till kommande klimatförändringar
 10. Håll Stadsvisionen levande genom samtal mellan medborgare, organisationer, exploatörer och kommunen. Verka för god folkhälsa.

Följ med på en tur genom framtidens Sundsvall

Kommunalrådet Peder Björk, stadsbyggnadsdirektör Anneli Wikner, programledare och bloggare Hannapee och näringslivsprofilen Eva Nyh Hederberg guidar oss genom framtidens Sundsvall på ett personligt och välkomnande sätt som sätter Sundsvall på kartan.

Besök Guide till nya Sundsvall.

Uppdaterad Stadsvision

Kontakt

Viveca Norberg Samhällsplanerare

060-19 12 85

Sundsvalls kommun
Mark- och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.