Sundsvallspusslet

De många infrastruktur- och stadsbyggnadsprojekt som pågår och planeras i Sundsvall är alla på olika sätt beroende av- och påverkar varandra.

Genom att vi lägger pusslebitarna på rätt sätt bidrar vi också till att utveckla hela Sundsvallsregionen. Utmaningen är att se helhetsbilden i hur projekten påverkar och är beroende av varandra samt att avgöra hur de ska prioriteras sinsemellan.

Kontakt

Johan Lindstammer Marknadsförare

070-610 44 85

Ulrika Sjöberg Kommunikatör

060-19 11 31

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.