Staden tar form, den 14 september 2018

Selångersån med GA-kyrkan i bakgrunden, text: Staden tar form 2018, 14 september.

Staden tar form, en seminariedag om stadsutveckling och kulturmiljövård.

I år är det femte året som arrangemanget går av stapeln. Det är en inspirerande mötesplats för dig som är intresserad av staden, arkitekter, planerare, antikvarier, fastighetsägare, byggherrar, hantverkare och politiker. Arrangemanget genomförs i anslutning till Stenstansdagarna, en stadsfest som uppmärksammar Stenstans historia och kulturarv.

Stadsbyggnadskontoret och Sundsvalls museum är arrangörer i samarbete med Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Biljetter

Biljetter kan du köpa via Entré Sundsvalls hemsida.
Entré Sundsvall, staden tar form

Du kan också köpa dina biljetter på Stenstan Visitor center som ligger i stadshuset på stora torget.

Staden tar form ger kunskap och inspiration med sakkunniga medverkande:

 • Stadens själ – platsens identitet
 • Det är bland husen våra liv utspelar sig
 • Staden ur ett ”funkis-perspektiv.”

Workshop, branschmingel och paneldebatt är andra spännande inslag.

Hålltider:

 • 9.30 Sveateatern (läs mer i fliken nedanför)
 • 12.15 Lunch på egen hand
 • 13.15 Sveateatern eller Kulturmagasinet (läs mer i flikarna nedanför)
 • 18.30 Byggnadsvårdsmingel och prisutdelning Årets byggnadsvårdare (läs mer i fliken nedanför)

Stadens själ – platsens identitet

9.30 Kaffe och smörgås

9.50 – 10.00 Välkommen

10.00 – 10.30 Historia, identitet och utveckling när ”Sundsvall växer”

Sundsvall växer och utvecklas. Under 30 minuter presenterar vi i Pecha Kucha-form några av de projekt som är på gång och visar hur vi jobbar med platsens historia, kultur och gestaltning:

 • Kulturmiljö i stadsutveckling Johanna Ulfsdotter, byggnadsantikvarie
 • Resecentrum vid Centralstationen Viveca Norberg, samhällsplanerare
 • ”Norr Stenstan” och ”Navet temporärt” Johan Nordström, planarkitekt.

10.30 – 11.00 Fånga stadens själ – stadsutveckling som stärker platsens identitet
Mia Wahlström, teknologie doktor vid KTH & konsult inom stadsutveckling på Tyréns, lägger fokus på städers attraktivitet. Det huvudsakliga syftet med hennes arbete är att bidra till en större förståelse för invånarnas åsikter och preferenser när det gäller hållbarhet och goda levnadsförhållanden.

11.15 – 12.15 Workshop på temat ”Stadens själ – platsens identitet”
Mia Wahlström guidar oss genom en kortare workshop där vi diskuterar hur metoden skulle kunna fungera i utvecklingsområdet Norr Stenstan i Sundsvall.

Arrangör: Sundsvalls kommun
Pris: 100 kronor
Biljetter: För bokning kontakta Kulturmagasinets reception 060-19 18 00 eller boka direkt via entresundsvall.se. Biljettsläpp 27 juli.

Det är bland husen våra liv utspelar sig

Bebyggelsemiljön påverkar oss alla varje dag. Denna eftermiddag innehåller programpunkter om varsamhet och verklighet med Plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR), förvaltning med utgångspunkt i kulturhistoriska värden och vad är hållbart?

13.15 – 13.30 Drop-in

13.30 – 13.45 Presentation av Svenska byggnadsvårdsföreningen.

13.45 – 14.15 Att äga och förvalta en kulturhistorisk byggnad
Anette Lund, byggnadsantikvarie på Contexto i Sundsvall berättar om underhåll och förvaltning med utgångspunkt i kulturhistoriska värden.

14.30- 15.15 I Love PBL
Anders Nordström, byggnadsingenjör på Historiska Hus i Umeå lyfter frågor om dagens byggregler som av branschen uppfattas krångliga då det finns motstridiga regler, varför byggbranschen har så svårt för att acceptera att det finns delar i PBL o BBR som de inte känner till och att svar som gäller kulturvärden och varsamhet inte kan räknas fram med formler och tabeller utan kräver eftertanke.

15.30-16.15 Höghus, vindsinredningar, riva och bygga nytt – är det verkligen hållbart?
Bengt Adolfi, byggmästare, Askersund och Stephan Fickler, byggnadsantikvarie, Stockholm för ett samtal om hållbarhetsaspekten.

Arrangör: Svenska byggnadsvårdsföreningen
Pris: 100 kronor
Biljetter: För bokning kontakta Kulturmagasinets reception 060-19 18 00 eller boka direkt via entresundsvall.se. Biljettsläpp 27 juli.

Staden ur ett ”funkis-perspektiv”

13.15 – 13.30 Drop-in och mingel i utställningen Drömmen om staden på Sundsvalls museum.

13.30 – 15.00 Staden ur ett ”funkis-perspektiv” – Paneldebatt
En stad som planeras i dag, måste ta hänsyn till en rad inriktningar gällande tillgänglighet. Då Sundsvalls stenstad byggdes fanns inte funktionsvariationer på planeringsagendan.

Hur tillgodoser vi tillgänglighetsperspektivet idag? Vi bygger både parker och nya bostadsområden och förtätar Stenstans gamla kvarter. Skall man anpassa, bygga om eller ..?

I panelen:

Henrik ”Proppen” Fannkvist, radioprofil, och Anders Bolin, stadsarkitekt, med flera. Björn Brånfeldt, journalist, leder debatten.

Arrangör: Sundsvalls museum.
Kostnadsfritt, men biljett måste hämtas ut. Det finns bara 35 platser.
För bokning kontakta Kulturmagasinets reception 060-19 18 00 eller boka direkt via entresundsvall.se. Biljettsläpp 27 juli.

Lokal: Sveateatern

18.30 Byggnadsvårdsmingel och prisutdelning Årets byggnadsvårdare – kvällens konferencier är Ulla Skoog, skådespelare och byggnadsvårdsentusiast.
Byggnadsvårdsföreningens årliga branschmingel är i år i Sundsvall. Mingel för byggnadsvårdsintresserade och så delas priset Årets byggnadsvårdare ut i kategorierna Vårda, Försvara och Utveckla.

Arrangör: Svenska byggnadsvårdsföreningen.
Biljetter: Kostnadsfritt, obligatorisk föranmälan till kansli@byggnadsvard.se

Läs om förra årets evenemang och se mingelbilder:

”Uppskattad debatt om hur Sundsvall ska växa.” hejasundsvall.se
Text och foto: Anders Lövgren.

Kontakt

Viveca Norberg Samhällsplanerare

060-19 12 85

Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Johanna Ulfsdotter Byggnadsantikvarie

070-190 78 83

Sundsvalls museum
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Anette Lund Byggnadsantikvarie

070-282 60 62

Svenska byggnadsvårdsföreningen

Johan Nordström Planarkitekt

060-19 13 32

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.