Byggnader, lokaler

Planerat underhåll och ny-, till- och ombyggnad av kommunens byggnader och lokaler sker hela tiden.

Det genomförs kontinuerligt ny-, till- och ombyggnad av kommunens fastigheter i samverkan med berörda förvaltningar. Det kan gälla lokaler för vård och omsorg, utbildning och barnomsorg, kultur- och fritidsverksamhet. De större byggprojekten presenteras på sundsvallväxer.se.

Drakfastigheter utför fortlöpande underhållsåtgärder i kommunens fastigheter och lokaler. Det är både medelstora och mindre insatser. Dessa är viktiga för att fastigheterna på lång siktigt ska vara i gott skick och för att verksamheter och besökare ska trivas i lokalerna.

Energieffektivisering är viktigt både för att minska kommunens miljöpåverkan och för att sänka kostnader. Under en tioårsperiod satsar Sundsvalls kommun cirka 600 miljoner kronor på att genomföra större energieffektiviseringar i främst koncernens fastigheter.

Av den totala summan är cirka 400 miljoner kronor planerade att användas för fastigheter som Drakfastigheter förvaltar. År 2020 ska Drakfastigheter ha sänkt förbrukningen i sina fastigheter med 22 Gwh (gigawattimmar). Det motsvarar den årliga normalförbrukningen för cirka 1 000 normalvillor.

Aktuella projekt för energieffektivisering

Gemensamt för åtgärderna är ombyggnader eller förbättringar av elektriska installationer, styranläggningar och ventilationsanläggningar. Det gäller även genomgångar och justeringar av energisystemen.

Pågående projekt för energieffektivisering

MwH står för megawattimme = 1 000 kilowattimmar
Gärdehov: beräknad besparing 2 800 MwH/år
Navigator – Komvux: beräknad besparing 850 MwH/år
Hedbergska skolan: beräknad besparing 800 MwH/år
Flera förskolor, 10 stycken är beräknade här: beräknad besparing 300 MwH/år
Kungsnäs
Klimatsmarta solskydd på förskolegårdar

Under planering

Kommunhuset, etapp 3
Före detta Nackstaskolan
Vibackeskolan
Sticksjö skola
Högoms skola
Katrinelundsskolan
Geijerskolan
Ljustadalens skola
Höglundaskolan
Åkersviksskolan
Stöde skola
Knutsgården

Genomförda projekt för energieffektivisering

Kommunhuset, etapp 1: Byte av tre fläktrum. Nya kylmaskiner, förberedelser för fjärrkyla. Åtgärdernas effekt är beräknade att ge cirka 20 procents sänkning av energiförbrukningen.
Kulturmagasinet:
Åtgärdernas effekt är beräknade att ge cirka 25 procents sänkning av energiförbrukningen.
Före detta Amu, Ljustadalen:
Byte av ventilation. Förbättrad isolering.
Njurundahallen:
Takbyte, även en långsiktigbyggåtgärd. Ny ventilation, bättre isolering och styrsystem.
Lindgårdens äldreboende:
Byte av ventilation, ombyggnad av energisystem, förbättringar av styr- och reglersystem.
Västermalms skola:
Injustering av energisystem genomförd. Många energiåtgärder har även gjorts tidigare.
Hagaskolan:
Injustering av energisystem genomförd.
Vibackeskolan, etapp 1:
Ombyggnader för bland annat bättre isolering och effektivare belysning i idrottshall.
Granlohögs förskola:
Bättre isolering, ny fasad, nya fönster och styrsystem.
Stödehuset: Anläggning för solkraftvärme.
Solgården: Anläggning för solkraftvärme.
Bosvedjeskolan:
Åtgärdernas effekt är beräknade att ge en besparing på 700 MwH/år.
Kommunhuset, etapp 2:
 Åtgärdernas effekt är beräknade att ge en besparing på 500 MwH/år.
Skottsundsbacken: Åtgärdernas effekt är beräknade att ge en besparing på 950 MwH/år.

Mål i strategin för energieffektivisering och koldioxidreducering

Målnivåerna är jämfört med värdet för 2009.

Energieffektivisering

Energieffektivisering med tio procent för fastigheter och tre procent för transporter till 2014 samt 20 procent för fastigheter och transporter till 2020.

Koldioxidutsläpp

Sänkt utsläpp av koldioxid från byggnader med tio procent till 2014 och 48 procent till 2020. Sundsvalls kommuns mål ligger i linje med Sveriges energipolitiska mål och de gemensamma grunderna för energisamarbetet inom EU.

Kommunens fastighetsförvaltare

Drakfastigheter är en del av Sundsvalls kommuns fastighetsförvaltning. Vårt uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som är kostnadseffektiva, energieffektiva och klimatsmarta.

Kontakt

Erik Lundin Fastighetschef

073-270 21 01

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.