Byggnader, lokaler

Planerat underhåll och ny-, till- och ombyggnad av kommunens byggnader och lokaler sker hela tiden.

Det genomförs kontinuerligt ny-, till- och ombyggnad av kommunens fastigheter i samverkan med berörda förvaltningar. Det kan gälla lokaler för vård och omsorg, utbildning och barnomsorg, kultur- och fritidsverksamhet. De större byggprojekten presenteras på sundsvallväxer.se.

Drakfastigheter utför fortlöpande underhållsåtgärder i kommunens fastigheter och lokaler. Det är både medelstora och mindre insatser. Dessa är viktiga för att fastigheterna på lång siktigt ska vara i gott skick och för att verksamheter och besökare ska trivas i lokalerna.

Förskolor

Snäckans Fritids – fasadmålning.
Kovlands förskola – fasadrenovering och fasadmålning, ny lekutrustning.
Sättna förskola – fasadmålning, markåtgärder.
Haga förskola – ny lekutrustning.
Riddarens förskola – ny lekutrustning.
Indals förskola – fasadmålning och avdelningsrenovering, ny lekutrustning.
Lotsgatans förskola – avdelningsrenovering.
Bosvedjans förskola – två avdelningsrenoveringar, nytt staket.
Korsta förskola – två avdelningsrenoveringar.
Fäbodgränds förskola – avdelningsrenovering.
Solstrålens förskola – nya undertak, belysning. Del av fasad renoveras.
Römsta förskola – entréhallar renoveras.
Humlans förskola – ny lekutrustning, ny värmeväxlare.
Äppellunda förskola – ny lekutrustning.
Ängens förskola – avdelningsrenovering, ny lekutrustning.
Lövhyddans förskola – byte papptak, delvis avdelningsrenovering.
Polstjärnans förskola – markåtgärder.
Lillhälloms förskola – ny lekutrustning.
Härmsta förskola – målning fasad, nya ytterdörrar, delvis fönsterbyte, ytskiktsrenovering avdelningar samt ny ventilation.
Granlohögs förskola – avdelningsrenovering, färdigställt.
Vapelskogens förskola – ny lekutrustning.
Kronans förskola – ny lekutrustning.
Kulans förskola – ny lekutrustning.
Vretens förskola – ny lekutrustning, byte fönster.
Regnbågens förskola – byte av delar av staketet.
Snurrans förskola – ny lekutrustning, delvis avdelningsrenovering.
Bällsta förskola – sista etappen avdelningsrenovering, färdigställd. Markåtgärder, ny lekutrustning.
Ängoms förskola – renovering av skötrum. Ny lekutrustning.
Slättåbygdens förskola – ny lekutrustning.
Draghällans förskola – avdelningsrenovering och byte fönster och ytterdörrar.
Klockarbergets förskola – skogsvård, byte staket och grindar.
Mjösunds förskola – byte lekutrustning, byte staket och grindar.
Nolby förskola – markåtgärder.
Forsa förskola – byte staket och grindar.
Copernicus förskola – målning fasad, byte entrepartier byte lekutrustning, markåtgärder.
Hemmanets förskola – byte in- och utvändig belysning markåtgärder, byte del av staket.
Nolbykullens förskola – byte yttertak, byte invändig belysning byte lekutrustning.
Essviks förskola – byte lekutrustning.
Stångå förskola – invändig målning, byte invändig belysning byte del av staket.

Grundskolor

Södermalms skola – byte ventilationsaggregat i kök/matsal, byte lekställning.
Södermalm 2 – byte ventilationsaggregat.
Bosvedjeskolan – nytt kök och matsal, fönster, entrépartier, fasadmålning, duschrum, utvändig belysning.
Hellbergsskolan – fasadrenovering, nya fönster och entrépartier hus C.
Katrinelundsskolan – fasadrenovering, fönsterbyte, nytt papptak.
Granloholms skola – etapp 2 av fasadmålningen, markåtgärder.
Stige skola – renovering av kök, invändig målning, toaletter, entréparti.
Hagaskolan – ny lekutrustning.
Vallens skola – fönsterbyte Gula Vilan, diverse målning, ny lekutrustning.
Bergsåkers skola – återställning av skolgården.
Matfors skola – renovering klassrum etapp 2, byte ventilationsaggregat, markåtgärder.
Nedansjö skola – målning yttertak.
Runsviks skola – renovering av toaletter.
Lucksta skola – delvis byte av golvmattor och målning.
Stöde skola – renovering av omklädningsrum och duschar i gymnastiken.
Ljustadalens skola – ny lekutrustning, nya mattor, målning av trapphus samt korridorer  i gymnastiken. Diverse belysning.
Kyrkskolan – dränering.
Uslands skola – nytt papptak, ny lekutrustning.
Kyrkmons skola – renovering av omklädning, WC i gymnastiken samt byte belysning i gymnastikhall, byte entrepartier, markåtgärder, byte lekutrustning.
Furubackens skola (Kyrkmons skola) – renovering WC, markåtgärder.
Essviks skola – renovering omklädning, WC i gymnastiken markåtgärder, byte utebelysning.
Nivrenaskolan – ombyggnad värmesystem.
Solede skola – byte entrepartier, markåtgärder byte in- och utvändig belysning.
Bredsands skola – byte utvändig belysning, byte staket mot Tallvägen.
Alens skola – byte yttertak och takfönster, byte del av staket.

Gymnasiet

Hedbergska skolan – renovering av klassrum, grupprum, arbetsrum i samband med verksamhetsanpassningar och energiprojekt byte granulatdiskmaskin i mottagningskök.
Åkersviksskolan – markåtgärder och ny utebelysning.
Västermalms skola – byte av fönster, glas- och entrepartier byte av ytskikt i tillagningskök renovering av entrehall, byte partier och RWC vid matsal/aula markåtgärder.

Vård och omsorg

Dag-/Aktivitetscenter

Västra Vägen 17 – ersättning olja med luftvattenpump, markdränering.

Särskilt boende, äldre

Rutsgården – mattbyte i korridorer, nya vattenledningsrör och omläggning plattor innergård.
Solgården – ny altan, utbyte av inhägnad på markområde.
Ängebo – nytt avdelningskök.
Lindgården – fasadrenovering, renovering pelare, taksäkerhetsåtgärder, nya avdelningskök.
Hellberggården – mattbyte korridor, nya avdelningskök, taksäkerhetsåtgärder.
Solhaga – markåtgärder.
Skottsundsbacken – markåtgärder.
Tingsta servicehus – målning korridorväggar på avdelningar, fönsterbyte lokal Estonte, ytskikt i fotvårdens lokal, utebelysning.
Alnösol – markåtgärder, nya altaner.
Alnö Servicehus – taksäkerhetsåtgärder, nytt undertak och armaturer i tvättstuga.
Tunastrand – nyasfaltering av gångväg, inre ytskikt korridorer, takmålning utsida entrétak.
Skogsbrynet – markåtgärder.
Attmarhem – målning fasad, ny tvättstugeutrustning.
Knutshemmet – markåtgärder.

Särskilt boende, grupp

Linköpingsvägens gruppboende – taksäkerhetsåtgärder.
Kuskvägens gruppboende – nytt avdelningskök.
Bäckebovägens gruppboende – renovering badrum i lägenhet, köksrenovering, taksäkerhetsåtgärder.
Skönsbergsvägen 53 – taksäkerhetsåtgärder.
Kryssarvägens gruppboende – taksäkerhetsåtgärder, nytt avdelningskök.
Bogserarvägens gruppboende – nytt avdelningskök.
Januarivägens gruppboende – taksäkerhetsåtgärder, nytt avdelningskök.
Järviksvägens gruppboende – taksäkerhetsåtgärder.
Bölevägens gruppboende – taksäkerhetsåtgärder, nytt avdelningskök.
Bruksgatans gruppboende – taksäkerhetsåtgärder.

Stöd och behandling

Skönsbergsvägen 84 – inre ytskikt och ventilationsåtgärder, fasadarbete.

Kultur- och fritidslokaler

Kulturmagasinet – belysningen byts till LED, golvmattor byts, trägolv slipas och oljas. Sista etappen av byte sprinkler på vinden.
Tonhallen – målning fasaden.
Sporthallen – renovering omklädningsrum, lackning golvet i A-hallen.
Domsaga (Mysack) – fönsterrenovering.
Kungsnäs ridcenter – belysningsbyte i samband med energiprojekt.
Gudmundstjärn – nytt spåntak på bagarstugan, ny gärdesgård kring Hästhagen och Kajsas torpet.
Norra berget – byte av tak på Kyrkladan, åtgärder i Fäbodstugan med mera.
Opalen – byte av matta i bibliotekslokalerna, byte av styrteknik.
Svartviks industriminnen – renovering av Vattentornet samt utvändig målning av Stallet (kaféet), byte av brunnar maed mer.
Njurundahallen – mark- och fasadarbeten, byte av fönster och yttre dörrpartier.
Stödehuset – renovering av personalrum.

Övriga fastigheter

Kulturskolan – byte ventilationsaggregat, ombyggnad värmesystem, byte utebelysning.
Navigator – skogsvård, underhållsåtgärder, byte entrépartier, invändiga ytskikt i samband med pågående energi- och verksamhetsanpassningar.
Klockargården bostäder – nyanläggning uteplats.
GA – miljöstation och nödbelysning.
Hedbergska huset – restaurering av portgenomgång.
Skönsbergs lokalkontor – fönsterbyte.
Kommunhuset – renovering av kontor och personalutrymmen.

Energieffektivisering är viktigt både för att minska kommunens miljöpåverkan och för att sänka kostnader. Under en tioårsperiod satsar Sundsvalls kommun cirka 600 miljoner kronor på att genomföra större energieffektiviseringar i främst koncernens fastigheter.

Av den totala summan är cirka 400 miljoner kronor planerade att användas för fastigheter som Drakfastigheter förvaltar. År 2020 ska Drakfastigheter ha sänkt förbrukningen i sina fastigheter med 22 Gwh (gigawattimmar). Det motsvarar den årliga normalförbrukningen för cirka 1 000 normalvillor.

Aktuella projekt för energieffektivisering

Gemensamt för åtgärderna är ombyggnader eller förbättringar av elektriska installationer, styranläggningar och ventilationsanläggningar. Det gäller även genomgångar och justeringar av energisystemen.

Pågående projekt för energieffektivisering

MwH står för megawattimme = 1 000 kilowattimmar
Gärdehov: beräknad besparing 2 800 MwH/år
Navigator – Komvux: beräknad besparing 850 MwH/år
Hedbergska skolan: beräknad besparing 800 MwH/år
Flera förskolor, 10 stycken är beräknade här: beräknad besparing 300 MwH/år
Kungsnäs
Klimatsmarta solskydd på förskolegårdar

Under planering

Kommunhuset, etapp 3
Före detta Nackstaskolan
Vibackeskolan
Sticksjö skola
Högoms skola
Katrinelundsskolan
Geijerskolan
Ljustadalens skola
Höglundaskolan
Åkersviksskolan
Stöde skola
Knutsgården

Genomförda projekt för energieffektivisering

Kommunhuset, etapp 1: Byte av tre fläktrum. Nya kylmaskiner, förberedelser för fjärrkyla. Åtgärdernas effekt är beräknade att ge cirka 20 procents sänkning av energiförbrukningen.
Kulturmagasinet:
Åtgärdernas effekt är beräknade att ge cirka 25 procents sänkning av energiförbrukningen.
Före detta Amu, Ljustadalen:
Byte av ventilation. Förbättrad isolering.
Njurundahallen:
Takbyte, även en långsiktigbyggåtgärd. Ny ventilation, bättre isolering och styrsystem.
Lindgårdens äldreboende:
Byte av ventilation, ombyggnad av energisystem, förbättringar av styr- och reglersystem.
Västermalms skola:
Injustering av energisystem genomförd. Många energiåtgärder har även gjorts tidigare.
Hagaskolan:
Injustering av energisystem genomförd.
Vibackeskolan, etapp 1:
Ombyggnader för bland annat bättre isolering och effektivare belysning i idrottshall.
Granlohögs förskola:
Bättre isolering, ny fasad, nya fönster och styrsystem.
Stödehuset: Anläggning för solkraftvärme.
Solgården: Anläggning för solkraftvärme.
Bosvedjeskolan:
Åtgärdernas effekt är beräknade att ge en besparing på 700 MwH/år.
Kommunhuset, etapp 2:
 Åtgärdernas effekt är beräknade att ge en besparing på 500 MwH/år.
Skottsundsbacken: Åtgärdernas effekt är beräknade att ge en besparing på 950 MwH/år.

Mål i strategin för energieffektivisering och koldioxidreducering

Målnivåerna är jämfört med värdet för 2009.

Energieffektivisering

Energieffektivisering med tio procent för fastigheter och tre procent för transporter till 2014 samt 20 procent för fastigheter och transporter till 2020.

Koldioxidutsläpp

Sänkt utsläpp av koldioxid från byggnader med tio procent till 2014 och 48 procent till 2020. Sundsvalls kommuns mål ligger i linje med Sveriges energipolitiska mål och de gemensamma grunderna för energisamarbetet inom EU.

Kommunens fastighetsförvaltare

Drakfastigheter är en del av Sundsvalls kommuns fastighetsförvaltning. Vårt uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som är kostnadseffektiva, energieffektiva och klimatsmarta.

Kontakt

Erik Lundin Fastighetschef

073-270 21 01

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.