Sundsvallspusslet

De många infrastruktur- och stadsbyggnadsprojekt som pågår och planeras i Sundsvall är alla på olika sätt beroende av- och påverkar varandra.

Genom att vi lägger pusslebitarna på rätt sätt bidrar vi också till att utveckla hela Sundsvallsregionen. Utmaningen är att se helhetsbilden i hur projekten påverkar och är beroende av varandra samt att avgöra hur de ska prioriteras sinsemellan.

Kontakt

Linnéa Lång Kommunikationsstrateg

060-19 13 31

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.