Konst i stadsutveckling, Konstnavet 2.0

Förändrade rörelsemönster och nya rumsligheter, att programmera om en stadsdel.

Bakgrund

Sundsvalls kommun står inför stor förändring när det gäller den centrala stadskärnan. Förändringarna gäller främst infrastrukturen för resande i kollektivtrafiken. Dessa miljöer upplevs idag otrygga samtidigt som vi ser potential att utveckla platserna till fungerande mötesplatser. Störst yta har platsen som just nu fungerar som busstation för lokal- och regionbussarna, Navet. Sammantaget gör det att området har en mängd olika typer av brukare över dygnet och en stor genomströmning av människor. Arbetet med att undersöka, förstärka och utveckla den offentliga miljön vid de två resnoderna Sundsvalls centralstation och Navet pågår.

När Hållplats Stenstan är färdigbyggt planeras Navet att rivas. Vad som ska hända i området på lång sikt är inte beslutat förutom att busstrafiken kommer fortsätta trafikera platsen. Ambitionen är att Navet ska samla människor med olika bakgrund och erfarenheter även i framtiden.

Konst i stadsutveckling

Statens konstråd har 2018 till 2020 uppdraget att skapa ett nav för kunskapsutveckling inom området offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer. Konst i stadsutveckling riktar sig till kommuner och fastighetsägare som vill arbeta med konst och konstnärer i stadsutvecklingsprojekt. Samverkan kan ske med civilsamhälle för att stärka invånarinflytande och stadens sociala och kulturella värden, eller på tvärs över kommunala förvaltningsgränser och professioner.

Ett urval av lärdomarna och resultaten från projekten kommer att förmedlas genom Statens konstråds kunskapsnav för att inspirera andra aktörer. Sundsvalls kommun är en av sex kommuner i Sverige som beviljats medel från Statens konstråd för att arbeta med konst i stadsutveckling, ett pilotprojekt där Statens konstråd, på åtta platser i Sverige samverkar med kommuner och regioner i stadsutvecklingsprojekt. På dessa platser finns ett unikt samarbete där konstnärer har en viktig roll. De kommuner och regioner som deltar, förutom Sundsvall, är; Örebro kommun, Visborg/Gotland, Sjöbo/Borås stad, Falkenberg kommun, Göteborgs stad, Örebro konsthall och Sundbyberg.

https://statenskonstrad.se/utveckla-konsten/kunskapsnav-offentlig-konst/

Se Statens konstråds intervju med Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör, Claes Rogander, planarkitekt samt Ulrika Sjöberg, kommunikatör och projektledare

https://youtu.be/PoB8-VEXDKQ

Hur kan konst påverka stadsutveckling?

Berätta gärna hur du tänker och om du har några idéer.

Hur kan konst bli stadsutveckling?

Två konstnärskap kopplas till Konstnavet 2.0

Konstnärskollektivet Bastarder och koreografen Stina Nyberg undersöker nu hur offentliga rum kan förstås ur ett nytt perspektiv. De undersöker hur tillfälliga rum och situationer kan öppnas, ytor eventuellt byta funktion och stadsrummet programmeras om för en period. Bussnavet befolkas dygnet runt av många olika grupper av människor, såväl boende som besökare, därför blir även invånarperspektivet viktigt, och att nå grupper som inte annars blir hörda.

Sundsvallsborna kan ta del av projektet Konst i stadsutveckling i stadsrummet.

I två skyltfönster längs Storgatan, nära Olof Palmes torg, har konstnärskollektivet Bastarder och koreografen och dansaren Stina Nyberg exponerat sina olika projekt. På Navetpaviljongen har konstprojekten vuxit fram och på Navetpaviljongen sitter nu en skylt med texten Superstruktur, namnet på Bastarders projekt. I parken Oasen kan man vandra fram utifrån Stina Nybergs hörlursverk Skvallret. Från Navet, genom parken Oasen och längs Storgatan vandrar vi in i nya frågeställningar om hur en stad egentligen ska byggas.

Skvallret och Superstruktur

Stina Nybergs SKVALLRET, är en koreograferad upplevelse av Sundsvall som fokuserar på stadens obetydliga historier, gathörn och kissfläckar. Den kollektiva designstudion Bastarder med Alicia Donat-Magnin och Samir Alj Fält  arbetar med sitt projekt SUPERSTRUKTUR i dialog med Sundsvallsbor och kommunens tjänstepersoner.

Kontakt

Ulrika Sjöberg Kommunikatör

060-19 19 31

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.