Årets stadskärna 2021

Stadsliv

År 1999 fick Sundsvall priset “Årets Stadskärna”. Nu siktar vi på att vinna priset igen, år 2021.

Utmärkelsen Årets Stadskärna delas ut av Föreningen Svenska Stadskärnor. Priset går till den svenska stad eller ort som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Sundsvall siktar nu på att vinna utmärkelsen år 2021, och därför har föreningen ”På stans näringsidkare” och ”Fastighetsägarna Sundsvall” gemensamt bildat bolaget Stadsutveckling i Sundsvall AB.

Bolaget ska – i samarbete med Sundsvalls kommun – verka för en positiv utveckling av attraktivitet och tillväxt i Sundsvalls City. Mer om bolaget och dess aktiviteter kan du läsa på webbsidan stadsutveckling.se eller Facebooksidan för Stadsutveckling i Sundsvall AB.

Vi arbetar för att skapa en attraktiv, trygg och inbjudande stad. En plats för liv och rörelse. Vi vill gärna bli årets stadskärna 2021, men oavsett om vi blir det eller inte vill vi veta vad du vill göra i centrala Sundsvall i framtiden. Under de kommande åren kommer det finnas många möjligheter att komma med inspel på hur just du vill skapa en attraktivare stadskärna. På Facebooksidan för Stadsutveckling i Sundsvall AB kan du läsa mer om kommande dialogarbeten som sker.

Sundsvall har fått priset en gång tidigare, år 1999, och då löd motiveringen:

“Citybolaget På Sta´n har på ett föredömligt sätt kunnat samla och entusiasmera stadens alla aktörer vilket resulterat i en aktiv, spännande stadskärna som gett mätbar kommersiell framgång och ökad trivsel och skönhet. Projektet präglas av starka engagemang, idérikedom och en långsiktighet som borgar för en stabil, positiv utveckling mot målet att skapa en Sundsvallsanda, präglad av stolthet för sin stad.”

 

Kontakt

Jonas Albecker VD/Stadskärneutvecklare

070-674 73 72

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.