Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta. Den fungerar som riktlinje och stöd i det fortsatta arbetet med att utveckla olika områden.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ett av kommunens viktiga styrdokument. För att genomföra översiktsplanens förslag kan det behöva göras detaljplaner.

Så här går det till:

När vi får förslag från privatpersoner eller företag tittar vi i översiktsplanen. Då kan vi se om idén stämmer överens med de riktlinjer som finns i översiktsplanen.

Sedan går vi vidare och ser om det finns någon detaljplan som bestämmer mer i detalj vad man får göra i området. Ibland kan detaljplanerna vara betydligt äldre än översiktsplanen för ett område. Översiktsplanen kan då ge stöd för hur detaljplanerna vid behov bör göras om för att bidra till en bra utveckling.

Kommunens översiktsplan

Tematiska tilläggen

För att hantera ett särskilt ämne kan man göra ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Det gäller då för hela kommunens yta. Ett exempel på tematiskt tillägg är vindkraftutbyggnad.

Kontakt

Maria Jonasson

översiktsplanerare

060-19 13 98

Maria.z.jonasson@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.