Landsbygdsprogram

Landsbygdsprogrammet är kommunens övergripande strategi och handlingsplan för landsbygden.

Landsbygdsprogrammet pekar bland annat ut serviceorter för kommundelarna och listar ett antal nya och pågående uppdrag inom totalt fem prioriterade fokusområden.

Ett nytt landsbygdsprogram antogs av kommunfullmäktige 26 september 2016.

Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun

Kontakt

Maria Bellskog Landsbygdsutvecklare

060-19 13 71

Var sidan till hjälp?