Byskötselpeng

Olika föreningar kan söka byskötselpeng. Det är ett bidrag för att sköta om delar av kommunal mark.

Så fungerar byskötselpengen

Byskötselpeng är ett bidrag som riktar sig till ideella föreningar. Föreningarna kan få bidrag för att hålla landskapet öppet och vårdat genom att sköta om kommunal mark.

Skötseln kan vara gräsklippning, gräsröjning eller slyröjning av områden som inte redan sköts. Det kan också vara områden där man vill höja nivån på befintlig skötsel.

Bidraget gäller landsbygden, och inte centrala Sundsvall. Föreningen får själv hålla med verktyg, maskiner, bränsle och själva ombesörja borttransport av exempelvis ris.

Så söker du byskötselpeng:

Läs noga igenom texten nedan “Detta gäller om du vill ansöka om byskötselpeng?”

Skicka ett mejl till Annika Näsmo och uppge vilken förening det gäller, vilket objekt/plats, tidplan och kontaktperson eller skicka informationen i brev till:

Parksektionen, Annika Näsmo
Stadsbyggnadskontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Beslut skickas till angiven kontaktperson inom cirka 4 veckor.

Detta gäller om du vill ansöka om byskötselpeng:

  • Byskötselpeng kan endast sökas av föreningar, ej privatpersoner
  • Byskötselpeng kan endast fås för objekt/platser som förvaltas av Sundsvalls Kommun
  • Ett avtal skrivs mellan kommunen och föreningen där omfattningen på arbetet, ersättning och övriga detaljer läggs fast. Avtalet gäller maximalt i ett år
  • Bidragets storlek bestäms av tjänstemän på stadsbyggnadskontoret. Arbetsinsatsens storlek och eventuella omkostnader för föreningen avgör bidragets storlek.
  • Föreningen ska föra en skötseldagbok och fotodokumentation. Dagboksanteckningar och bilder skickas till stadsbyggnadskontoret efter att säsongen eller arbetet är avslutat. När materialet har kommit till kommunen och godkänts betalas byskötselpengen ut till föreningen
  • Stadsbyggnadskontoret kan ålägga föreningen att göra ett grannsamråd med berörda grannar
  • Föreningen håller maskiner, bränsle och verktyg själva. När ris behöver forslas bort från platsen ska föreningen göra detta
  • Arbetsmiljöverkets regler för säker arbetsmiljö ska följas. Motorsåg får inte användas.

Kontakt

Annika Näsmo Landskapsingenjör

060-19 16 83

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.