Byskötselpeng

Byskötselpeng är ett bidrag som exempelvis en lokal förening kan söka för att sköta om delar av kommunal mark för att hålla landskapet öppet och vårdat.

Skötseln av mark kan innebära gräsklippning, gräsröjning eller slyröjning av områden som inte redan sköts. Det kan också vara områden där man vill höja nivån på befintlig skötsel.

Bidraget gäller landsbygden, inte centrala Sundsvall. De som får byskötselpeng får själv hålla med verktyg, maskiner, bränsle och själva ombesörja borttransport av exempelvis ris.

Läs noga igenom texten nedan “Detta gäller om du vill ansöka om byskötselpeng?”

Skicka ett mejl till Annika Näsmo och uppge vilken förening det gäller, vilket objekt/plats, tidplan och kontaktperson eller skicka informationen i brev till:

Parksektionen, Annika Näsmo
Stadsbyggnadskontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Beslut skickas till angiven kontaktperson inom cirka 4 veckor.

  • Det är endast föreningar som kan söka bidraget, ej privatpersoner.
  • Byskötselpeng gäller endast för kommunal mark.
  • Ett avtal skrivs mellan kommunen och föreningen detaljerna för det som ska genomförs läggs fast samt vilken ersättning som är aktuell. Avtalet gäller maximalt i ett år.
  • Bidraget bestäms av stadsbyggnadskontoret och beror på vilka arbetsinsatser som ska genomföras.
  • Föreningen ska föra en skötseldagbok och dokumentera med bilder. Dokumentationen skickas till stadsbyggnadskontoret. När vi godkänt det arbete som utförts betalas byskötselpengen ut.
  • Eventuella grannar, exempelvis en privat markägare ska informeras om insatserna som genomförs.
  • Föreningen håller maskiner, bränsle och verktyg och ris och sly tas bort av föreningen.
  • Arbetsmiljöverkets regler för säker arbetsmiljö ska följas. Motorsåg får inte användas.

Kontakt

Annika Näsmo Landskapsingenjör

060-19 16 83

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.