Digitaliserad metod för stadsutveckling

Unik digital lösning för framtidens verksamhetsplanering inom samhällsbyggnadsområdet.

Stadsbyggnadskontoret testar tillsammans med lantmäteriet och Stiftelsen Tryggare Sverige att sätta ihop Standarden BoTryggt 2030 med en utvecklad del av handläggarkartan för användning i mobilen ute i fält.

Testarbetet med en utvecklad handläggarkarta innebär att;

  • deltagare får utbildning,
  • att insikter om investeringar som behövs i stadsdelarna dokumenteras på en öppen plattform,
  • att det finns samlad information om avsatta medel för åtgärder från privata och kommunala fastighetsägare
  • att det blir möjligt att följa upp utvecklingen med bilder före och efter en åtgärd.

Verktyg för fler kommuner

Stiftelsen Tryggare Sverige kvalitetssäkrar arbetet och ser till att modellen och verktyget som testas kan användas av andra kommuner i framtiden. Inom olika delar av verksamheten testas ett flertal insatser för tryggare miljöer. Exempel på detta är en inventering av sex stadsdelar som utförs under en vecka i september 2021. Under veckan inventerar fastighetsägare och tjänstepersoner från stadsbyggnadskontoret, Mitthem, kultur- och fritidsförvaltningen och Drakfastigheter offentliga platser, fastigheter och områden i Kvissleby, Indal, Bredsand, Skönsberg, Nacka och Sundsbruk. Syftet är att få en gemensam bild av hur nuläget ser ut vad gäller trygghet och attraktivitet i stadsdelen.

Samlad bild av behov och möjliga lösningar

Efter testet kan stadsbyggnadskontoret se över vilka investeringar som behövs på lång och kort sikt samt bjuda in till ett långsiktigt samarbete för att förbättra trygghet och attraktivitet i stadsdelarna. Arbetet är ett test och hur det ska fortskrida avgörs av om fastighetsägare i de olika områdena är villiga att göra en gemensam långsiktig planering.

Det är möjligt att ha ett visningsläge i kartan för att boende ska kunna följa utvecklingen genom före- och efterbilder vid de årliga inventeringarna. Lyft av stadsdelar kommer att ta lång tid och därför är det viktigt att synliggöra små förändringar i förhållande till en helhet och att kunna hålla fast i förändringsarbetet.

Stadsbyggnadskontoret kommer under hösten inleda ett arbete med Länsstyrelsen i Västernorrland för att fånga upp arbetet med säkra och trygga livsmiljöer i Stadsbyggnadskontorets myndighetsutövande.

Processledare är Anna-Karin Ogén och Mattias Carpenlid

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.