Plankartor

Här hittar du kartor som visar kommunens översiktliga planering och detaljplaner i kommunen.

Översiktlig planeringskarta

Översiktsplanen i kartform hittar du i den digitala planeringskartan. Här ser du markanvändningen i det område du är intresserad av. Du kan läsa mer om kommunens Översiktsplan Sundsvall 2021 här på webbplatsen.

Användartips planeringskartan

  • Längst ned till vänster på sidan kan du välja bakgrundskarta genom att välja mellan “Karta färg”, “Karta grå” eller “Flygfoto”.
  • Till vänster kan du använda plus- eller minusverktyget för att zooma in och ut i kartan. Där finns också ett mätverktyg.
  • Till höger klickar du på Meny för att välja vilka kartlager du vill titta på. Under pilarna till höger hittar du flera underliggande lager. Du bockar i rutorna för de lager du vill se.
  • Överst i menyn finns också ritverktyg med mera. Om du klickar på Dela kartan så får du en länk som du kan kopiera och skicka vidare. Då följer också alla inställningar du gjort med, till exempel vilka lager som är tända och om du ritat något.
  • Om du tänder ”Beskrivna områden i ÖP2021” och klickar på ett område så får du upp en länk till aktuell textsida i Översiktsplan Sundsvall 2021.
  • Även i planeringsunderlaget går det att få upp mer information genom att klicka på olika områden i kartan.

Teckenförklaring Översiktsplan Sundsvall 2021

Hitta befintlig detaljplan i detaljplanekartan

I detaljplanekartan kan du hitta befintliga detaljplaner, här finns även länkar till planhandlingar och plankartor.

Detaljplanekartan

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.