Kartor på genomfartsvägar

Karta

På denna sida finns snöröjningskartor för Sundsvalls genomfartsvägar

Sundsvalls kommuns större vägar, så kallade genomfartsvägar, prioriteras under vinterväghållningen. Det är till exempel vägar som är viktiga för kollektivtrafiken, är tillfartsvägar till olika bostadsområden eller viktiga industrier. Exempel på dessa genomfartsvägar är Norra vägen och Granloholmsleden.

Våra genomfartsvägar har högre prioritet och snöröjs tidigare jämfört med övriga plogdistrikt, vägar inne i bostadsområden och så vidare. I princip gäller samma höga prioritet för för gång- och cykelvägar som för genomfartsvägar.

Vi har sex genomfartsområden som tillsammans täcker Sundsvall;

Kontakt

Servicecenter kundtjänst Kundtjänst för fastigheter, gator, parkeringsautomater med mera

060-19 15 65

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Felanmälan på telefon vardagar klockan 7.00-16.00.

Linnéa Lång Kommunikationsstrateg

060-19 13 31

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.