Nedskräpning och papperskorgar

Att staden är ren och välskött är viktigt för stadens attraktivitet. Nedskräpning påverkar hur människor uppfattar den stad vi bor i, lever i och besöker.

Sundsvall ska vara en ren och snygg stad. Sundsvall ska vara en stad där alla ska trivas i den offentliga miljön. Hållbar och modern sop- och återvinning ska vara en självklarhet. Det innebär vinster för sundsvallsborna, våra turister, för stadens ekonomi och speciellt vår miljö. Vi måste vara rädda om vår vackra stad.

  • Skräp skadar, kostar pengar och skapar otrygghet helt i onödan. Därför är det viktigt att motverka nedskräpning.
  • Nedskräpning är ett problem som har betydligt större konsekvenser än vad man tror och dessa konsekvenser täcker hela hållbarhetsbegreppet.
  • Nedskräpning skadar miljön. Både den lokala miljön som förfulas, onaturliga ämnen som sprids, djur som skadas och i förlängningen globala konsekvenser med berg av plast som driver runt i våra hav.
  • Nedskräpning kostar pengar när kommuner ska städa upp, skattepengar som kunde använts till bättre ändamål.
  • Nedskräpning skapar även i förlängningen otrygghet, då det visat sig att nedskräpade miljöer leder till klotter och skadegörelse. Människor uppfattar helt enkelt det som okej att slänga skräp på en plats som redan är nedskräpad.
  • Skräp är en produkt av vårt konsumtionssamhälle och ett felaktigt beteende – ett bortkastat avfall som istället borde återvinnas.
  • Vi tror att frågan om nedskräpning är bra utgångspunkt för att skapa en förståelse för mer komplexa miljöfrågor.
  • Vi tror att när vi tar ansvar för vår närmiljö och förstår vår egen roll ökar sannolikheten att vi även utvecklar en hållbar livsstil. Ett skräpfritt samhälle är grunden för ett hållbart samhälle.

Källa: Håll Sverige Rent

Sundsvalls första skräpmätning

Hösten 2019 gjordes för allra första gången en skräpmätning i Sundsvall. En skräpmätning är ett verktyg för att ta reda på hur skräpigt det är på olika platser. Skräpmätningen ligger till grund för vårt arbete med nedskräpning.

Årets mätning visade att vi har 7.47 skräpartiklar per 10 kvadratmeter i Sundsvall. Den största skräpboven är cigarettfimpen och det mest nedskräpade området med fimpar är längs Selångersån. Vill du ta del av hela skräpmätningen kontakt oss gärna.

Håll Sverige Rent

Vi samarbetar med Håll Sverige Rent. Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Håll Sverige Rent arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen. Håll Sverige Rent samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa nedskräpningen.

Läs mer om arbetet med Håll Sverige Rent här

Vy över Sundsvall

Foto: Sundsvalls kommun

Kontakt

Josefine Hagljung Kommunikatör

Mattias Carpenlid Projektledare, Hållbart resande

060-19 16 43

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.