Dispens

På den här sidan kan du läsa mer om dispens och hur du ansöker

Behöver du parkera där man inte får parkera eller köra där det är motorfordonstrafik förbjuden? Då kan du ansöka om dispens från de lokala trafikföreskrifterna.

En dispens kan utfärdas om det  inte är möjligt att stå på en redan anordnad parkeringsplats. Finns anordnad parkeringsplats i närheten ska den användas i första hand. Du kan behöva en dispens för att ställa upp mobilkranar eller containrar på gatumark om det gäller en kortare tid, max en halv dag. Längre tid kräver tillstånd från polisen.

En dispens från de lokala trafikföreskrifterna kostar 644 kronor, enligt taxa beslutad i kommunfullmäktige.

Du måste ansöka minst två dagar innan du ska använda den.

Tänk också på att även en kort uppställning kan medföra att en gata måste stängas av. Det är sökande som bekostar eventuellt skyltarbete vid avstängning av gata.

Om du behöver använda parkeringsplatser eller gatumark för uppställning av containrar, byggställningar eller liknande under en längre tid än en halv dag, kallas det “Upplåtelse av allmän plats”. Då görs ansökan hos polisen.

Polisens webbsida

Polisen
Telefon: 114 14
Besöksadress: Storgatan 37, Sundsvall

Gör din ansökan via e-tjänsten nedan:

Kontakt

Gatuavdelningen

Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.