Tillfälliga tillstånd, parkering

Behöver du parkera där man inte får parkera eller köra där motorfordonstrafik är förbjuden? Då kan du ansöka om dispens.

En dispens utfärdas endast om bedöms vara absolut nödvändigt att fordonet måste stå invid fastigheten, t.ex. fordon som har fast utrustning som ska användas i fastigheten, kranbilar, slamsugar etc. och då under kortare perioder.

En dispens kan utfärdas om det inte är möjligt att stå på en redan anordnad parkeringsplats. Finns anordnad parkeringsplats i närheten ska den användas i första hand. Du kan behöva en dispens för att ställa upp mobilkranar eller containrar på gatumark om det gäller en kortare tid, max en halv dag. Längre tid kräver tillstånd från polisen.

Vad kostar det?

En dispens från de lokala trafikföreskrifterna kostar 710 kronor, enligt taxa beslutad i kommunfullmäktige.

Hur går ansökan till

Du måste ansöka minst fem arbetsdagar innan du ska använda den. Ansök via e-tjänsten längre ner på sidan.

Dispensen skickas till dig i e-tjänsten efter att den godkänts, och ska därefter skrivas ut och läggas väl synlig i fordonet.

Om du behöver använda parkeringsplatser eller gatumark för uppställning av containrar, byggställningar eller liknande under en längre tid än en halv dag, kallas det “Upplåtelse av allmän plats”. Då görs ansökan hos polisen.

Polisens webbsida

Polisen
Telefon: 114 14
Besöksadress: Storgatan 37, Sundsvall

Ansök om dispens

Dispens från lokal trafikföreskrift

Kontakt

Gatuavdelningen

Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.