Tillfälliga tillstånd, parkering

Behöver du parkera där man inte får parkera eller köra där motorfordonstrafik är förbjuden? Då kan du ansöka om dispens.

En dispens kan utfärdas om det  inte är möjligt att stå på en redan anordnad parkeringsplats. Finns anordnad parkeringsplats i närheten ska den användas i första hand. Du kan behöva en dispens för att ställa upp mobilkranar eller containrar på gatumark om det gäller en kortare tid, max en halv dag. Längre tid kräver tillstånd från polisen.

En dispens från de lokala trafikföreskrifterna kostar 710 kronor, enligt taxa beslutad i kommunfullmäktige.

Du måste ansöka minst fem arbetsdagar innan du ska använda den. Ansök via webbformuläret nedan.

Dispensen skickas till dig antingen via e-post eller brev. Dispensen ska ligga väl synlig i fordonet. Tänk också på att även en kort uppställning kan medföra att en gata måste stängas av. Det är sökande som bekostar eventuellt skyltarbete vid avstängning av gata.

Om du behöver använda parkeringsplatser eller gatumark för uppställning av containrar, byggställningar eller liknande under en längre tid än en halv dag, kallas det “Upplåtelse av allmän plats”. Då görs ansökan hos polisen.

Polisens webbsida

Polisen
Telefon: 114 14
Besöksadress: Storgatan 37, Sundsvall

Kontakt

Gatuavdelningen

Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.