Parkeringstillstånd, rörelsehindrad

Här hittar du information om hur du som har ett rörelsehinder söker parkeringstillstånd.

Parkeringstillståndet är avsett för personer som har ett varaktigt rörelsehinder som kvarstår minst 6 månader. Som rörelsehinder räknas inte bara den motoriska rörelseförmågan, utan även andra skäl som till exempel hjärt- och lungsjukdomar. Tillståndet är i första hand till för dig som kör själv.

Tjänstedeklaration för parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Du som inte kör själv

Kör du inte själv och är sjuk eller rörelsehindrad har du enligt Trafikförordningen 11. kap. 9 § punkten 7 rätt att bli skjutsad till målpunkten. Du kan även bli skjutsad till platser där det enligt lokala trafikföreskrifter finns förbud mot att stanna eller att parkera.

Fyll i nedanstående blanketter. Kom ihåg att bifoga ett aktuellt läkarintyg. Skicka din ansökan till:

Stadsbyggnadskontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Här finns en karta över befintliga parkeringar för rörelsehindrade i centrum. Det finns även ett informationsblad om hur parkeringstillståndet får användas.

Karta över parkeringsplatser för rörelsehindrade i centrum.

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73), och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dessa regler grundar sig på Europeiska unionens råds rekommendation av den 4 juni 1998 (98/376/EG) om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder (Källa: Transportstyrelsen).

Kontakt

Trafikutredarna

060-19 14 14

Stadsbyggnadskontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Telefontid: måndag-fredag
mellan kl. 9.30 -11.00

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.