Nyttokort, parkering

Du som har ett servicefordon i ditt arbete kan ansöka om parkeringstillstånd (nyttokort).

Ditt fordon ska vara av avgörande betydelse för ditt arbete. Exempel på verksamhet som kan få nyttokort är hisservice, fastighetsförvaltning, byggfirmor, golv- och mattläggningsarbete, vaktpersonal med flera.

Parkeringstillstånd för servicefordon, så kallade nyttokort, är avsett för näringsidkare och serviceföretag med särskilda behov att parkera i sitt arbete. Generellt gäller att fordonet har avgörande betydelse för arbetets utförande och att det används i betydande omfattning. Fordonet ska vara tydligt märkt med firmanamn på sidorna. Nyttokortet gäller på gatumark och vissa parkeringar på kvartersmark inom Sundsvalls kommun och får endast användas vid yrkesutövning. Det får inte användas för enskild person eller företag som privat parkering. Nyttokortet är inte avsett för fordon som i huvudsak används för förarens förflyttning och transporter av mindre mängd gods.

Fordonet måste uppfylla något av följande krav:

 • Fordonet är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast eller lös egendom.
 • Fordonet är nödvändigt för transport och förvaring av tungt gods.
 • Fordonet används i sjukvård, hemtjänst eller socialvårdande uppgifter.

Villkor

 • Nyttokortet får endast användas då fordonet nyttjas för rörelsens/verksamhetens räkning.
 • Fordonet ska vara tydligt utmärkt med företagets eller förvaltningens namn.
 • Nyttokortet gäller helgfri måndag-fredag klockan 07.00-18.00. Dock kan, då speciella skäl finns, kortet vara giltigt dygnet runt.
 • Nyttokortet gäller endast tillsammans med parkeringsklocka och ska vara placerad i vindrutans nedre högra hörn, lätt avläsbar utifrån.
 • Fordonets ankomsttid ska ställas in på parkeringsklockan, avrundat till närmaste följande heltimme eller halvtimme. Parkeringsklockans inställning får inte ändras under pågående parkering. Om du parkerar innan tidsbegränsning börjar ställs parkeringsklockan in på det klockslag när tidsbegränsningen börjar.

Parkering med nyttokort får ske

 • På allmänna gator och vissa parkeringar på kvartersmark under högst två (2) timmar i följd oavsett gällande tidsreglering.
 • Utan att erlägga avgift på avgiftsbelagda parkeringsplatser på gatumark och vissa parkeringar på kvartersmark.
 • Högst två (2) timmar på gata där parkeringsförbud enligt lokal trafikföreskrift (LTF, lokala trafikföreskrifter) råder.

Parkering med nyttokort får inte ske

 • I strid mot Trafikförordningens bestämmelser.
 • Där förbud att stanna fordon gäller.
 • I reserverat körfält eller på busshållplats.
 • I ändamålsplats som vänd-, last eller annan specialplats.
 • På parkeringsplats som är reserverad för rörelsehindrade.
 • På Storgatan sträckan Bankgatan-Skolhusallén måndag till fredag mellan klockan 11.00-17.00.

Avgift

 • Avgiften faktureras.
 • För 3 månader 1500 kronor
 • Ändring av registreringsnummer eller ersättning för stulet kort 200 kronor.

Missbruk

 • Vid missbruk återkallas kortet.
 • Ingen återbetalning av avgift sker.

Stulet nyttokort

Stulet kort anmäls till polisen, kopia av polisanmälan skickas till Stadsbyggnadskontoret.

Övrigt

 • Ansökan om förnyelse av nyttokort ska göras senast tre veckor innan giltighetstidens utgång.
 • Parkeringsvakts och polismans anvisningar ska alltid följas.
 • Ändring av förutsättning för nyttokortet ska anmälas till Stadsbyggnadskontoret.
 • Vid bilbyte ska gamla nyttokortet inlämnas till Stadsbyggnadskontoret.
 • Ett nyttokort kan omfatta upp till tre olika fordon.

Parkeringsytor på kvartersmark där nyttokort gäller:

 • Strandparkeringen
 • Hamnplan
 • P-däcket
 • Barkskeppet
 • Fisktorget
 • Nytorget

 1. Läs Bestämmelser för parkeringstillstånd för servicefordon-nyttokort här ovan.
 2. Fyll i formuläret här nedan.
 3. Inom 3 veckor får du en bekräftelse via e-post att ditt nyttokort är färdigt att hämta i kommunhusets reception, eller ett avslag om vi bedömer att ditt behov inte uppfyller kraven.
 4. När du hämtar ut nyttokortet ska du legitimera dig. Du får skriva på en kvittens att du hämtat ut ditt nyttokort och godkänner då även att vi fakturerar dig för kostnaden.

Ansök om nyttokort för servicefordon

Ansök om nyttokort (parkeringstillstånd för servicefordon) via formuläret.
 • På bilden ska fordonets registreringsskylt och företagslogga tydligt synas. Utöver detta måste det på bilden synas att fordonet uppfyller något av följande krav: 1. Fordonet är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast eller lös egendom. 2. Fordonet är nödvändigt för transport och förvaring av tyngre verktyg och eller material. 3. Fordonet används i sjukvård, hemtjänst eller socialvårdande uppgifter.
  Dra filer hit eller
 • http://sundsvall.se/wp-content/uploads/2018/04/Exempel-3.jpg
 • Kontakt/faktureringsuppgifter

Kontakt

Servicecenter kundtjänst Kundtjänst för fastigheter, gator, parkeringsautomater med mera

060-19 15 65

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Felanmälan på telefon vardagar klockan 7.00-16.00.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.