Städdagar – servicedagar i Stenstan

Städdagar

I centrala Sundsvall har vi infört städdagar då parkeringsförbud gäller på gatorna

Vid städdagar gäller:

  • Städdagarna gäller en viss veckodag, exempelvis onsdag, oberoende om det är helgdag/röd dag eller inte.
  • När det är städdag får du inte parkera på gatan. Förbudet gäller den veckodag och tid som anges på vägmärket. Detta gäller även om det är helgdag.
  • Skyltningen på den här bilden är exempel på hur skyltningen kan se ut där städdagarna gäller.
  • Tänk på att en felparkerad bil som hindrar renhållningen innebär 15 meter ostädad gata.
  • Under tiden då det är parkeringsförbud utförs arbeten både ovan och under mark, till exempel gatustädning, snöröjning, byte av belysning, rensning av brunnar och mindre gatuarbeten.
  • Om du parkerar din bil trots rådande parkeringsförbud riskerar du att få en parkeringsanmärkning, men du kan även få din bil bortforslad.

Städdagarna finns både för att vi enkelt ska kunna underhålla gatorna och för att det på så vis också ska bli lättare att ta sig fram på gatan för gående, cyklister och bilar.

Även framkomligheten för utryckningsfordon och sopbilar förbättras genom att städdagarna finns.

Under tiden då det är parkeringsförbud utförs arbeten både ovan och under mark. Det kan till exempel vara gatustädning, byte av belysning, snöröjning, sandupptagning och liknande.

Det kan även vara andra åtgärder som är inplanerade, som till exempel kontroll av kantsten eller rensning av brunnar.

När det är städdag får du inte parkera på gatan. För att kunna planera och utföra alla arbeten råder parkeringsförbud under de tider som framgår av skyltningen på gatan.

Parkeringsförbudet under städdagen gäller oavsett om det utförs något arbete längs gatan eller inte och oavsett om det är en röd dag eller inte. Följ alltid anvisningarna på skyltar/vägmärken på respektive gata.

Tänk på att parkeringsförbudet dessa dagar gäller under hela tidsperioden, även om städbilen (eller annat fordon som utfört arbete på platsen) har passerat.

Parkeringsförbudet gäller även om aktuellt datum infaller på en helgdag. Tänk på att den generella regeln om 24 timmar gäller övriga dagar.

Gällande skylt/vägmärke på platsen anger när det är städdag.

Det är viktigt att du är observant på vilken dag och vilka tider städdagarna gäller och att du därefter ser till att inte parkera på den gatan vid det tillfället då parkeringsförbud gäller.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.