Parkeringsförbudszon

Här hittar du områden i Sundsvalls tätort där olika zoner har parkeringsförbud.

Parkeringsförbudszon innebär att om man kör förbi en zontavla i ett område är det förbjudet att parkera om det inte finns vägmärken som anger annat. Förbudet gäller tills du passerar ett vägmärke som anger att zonen upphör. Förbudet gäller hela året.

Var finns dessa parkeringsförbudszoner?

Här hittar du kartor över de större parkeringsförbudszonerna. De nedan angiva parkeringförbudszonerna är endast illustrerade. Den exakta avgränsningen styrs av skyltarnas placering och den lokala trafikföreskriftens text.

Om du söker information om parkeringsförbudszoner som inte finns med här är du välkommen att kontakta kundtjänst.

Inom ett område som begränsas av Skolhusallen, Bergsgatan, väg 562 och Selångersån får fordon inte parkeras om inte annat anges genom vägmärke.

Parkeringsförbudszon Sundsvall centrum

Foto: Sundsvalls kommun

Klicka här för att förstora bilden

Inom ett område som begränsas av Skolhusallén, Bergsgatan, Dalgatan och Storgatan (gränsgatorna ingår inte) får fordon inte parkeras om inte annat angivits.

Inom ett område som innefattar Grönborgsgatan väster om Dalgatan och Väderkvarnsbacken får fordon inte parkeras om inte annat angivits.

Parkeringsförbudszon Sundsvall Västermalm och Grönborg

Foto: Sundsvalls kommun

Klicka här för att förstora bilden

Inom området Medborgargatan väster om Skönsbergsvägen, Parkeringsområdet sydväst om Folkets Hus I Skönsberg samt på Medborgargatans lokalgata får fordon inte parkeras om inte annat angivits.

Parkeringsförbudszon Sundsvall Medborgargatan Skönsberg

Foto: Sundsvalls kommun

Klicka här för att förstora bilden

På markerade sträckor i Inre Hamnen (Nya Hamngatan, Storgatan och Stuvarvägen) enligt kartbild får fordon inte parkeras.

Parkeringsförbudszon Sundsvall Inre hamnen

Foto: Sundsvalls kommun

Klicka här för att förstora bilden

Inom markerat område på Norra kajen får fordon inte parkeras.

Klicka här för att förstora bilden

På Haparandavägen 10 meter från korsningen med Piteåvägen och upp till och med vändzonen på Haparandavägen, får fordon inte parkeras om inte annat angivits.

Parkeringsförbudszon Sundsvall Haparandavägen Granloholm

Foto: Sundsvalls kommun

Klicka här för att förstora bilden

Inom ett område som begränsas av Varbergsvägen, Laholmsvägen och Göteborgsvägen (Göteborgsvägen undantagen) får fordon inte parkeras om inte annat anges genom vägmärke.

Parkeringsförbudszon Sundsvall Granloholm centrum

Foto: Sundsvalls kommun

Klicka här för att förstora bilden

Kontakt

Servicecenter kundtjänst Kundtjänst för fastigheter, gator, parkeringsautomater med mera

060-19 15 65

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Felanmälan på telefon vardagar klockan 7.00-16.00.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.