P-skiva

I Matfors och Skönsbergs centrum gäller p-skiva på vissa parkeringar. Här kan du läsa om vad som gäller och hur du får tag på din p-skiva.

Vilka parkeringar gäller det?

Användningen av p-skiva gäller på de allmänna parkeringarna i Skönsberg. Det är de blåmarkerade parkeringarna som är markerade med röda ringar på kartan nedan.

På de parkeringar där p-skiva gäller är parkeringarna utmärkta med “P” och en tilläggstavla som anger att p-skiva ska användas. Exempel på hur en tilläggstavla kan se ut:

Tilläggsskylt p-skiva

Tilläggsskylt parkeringsskiva Foto: Gatuavdelningen

 

En p-skiva ser ut ungefär som en klocka men med endast en timvisare. Vid pilen anger du ankomsttiden, avrundat till närmast följande hel- eller halvtimme. Kommer du före den tidsbegränsningen som anges på P-skylten ställer du skivan på det klockslag när begränsningen börjar gälla. Du får inte justera den inställda ankomsttiden under pågågende parkering.

P-skivan ska placeras till höger på vindrutans insida och den ska vara lätt att läsa utifrån. Du får endast använda en p-skiva vid varje uppställningstillfälle.

Exempel: Om du anländer till parkeringsplatsen klockan 9.20 ställer du in p-skivan på den närmast följande hel- eller halvtimmen, det vill säga 9.30. Eftersom du i Skönsberg får parkera i max två timmar måste du flytta ditt fordon senast klockan 11.30.

P-skiva Skönsberg

Bild på parkeringsskiva Foto: Gatuavdelningen

För att kunna använda de avgiftsfria parkeringsplatserna behöver du ha en parkeringsskiva eller motsvarande. P-skivor går att köpa i handeln.

Får du inte tag i en p-skiva går det bra att tydligt texta: “P-skiva och din ankomsttid” på en vanlig papperslapp och placera den väl synlig i framrutan. Texten måste vara läsbar.

För motorcyklar gäller samma regler som för bilar – parkeringsbiljetten eller p-skivan ska fästas väl synlig på motorcykeln. Det går även att köpa särskilda hållare för dessa.

Syftet med att införa p-skiva är att frigöra parkeringsplatser för besökare. P-skiva gör det både tydligare och enklare att veta hur länge man får parkera samtidigt som det underlättar bevakningen. 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.