Frågor och svar om parkeringsavgifterna

Norrmalm parkering

I kartan nedan finns information om de olika zonerna och vilka avgifter som gäller.

[/utfallbar]

I en stad är det många olika behov och funktioner som behöver dela på samma utrymme. Handel, arbetsplatser, bostäder, nöjen, kultur exempelvis, har behov av parkering för sin verksamhet och besökare har krav på att kunna ta sig till sin målpunkt. Parkeringsavgifter är ett sätt att styra den tid en bil står parkerad så att så många som möjligt kan hitta en parkering när de behöver. Ju mer attraktiv en parkering är desto högre bör taxan vara.
Taxan tar vi inte ut för att vi tycker det är bra att det kostar pengar utan det är en nödvändighet för att styra trafiken.

På de allmänna parkeringsplatserna, som kommunen ansvarar för, behövs parkeringsavgiften av två skäl:

 • För att styra trafiken så att vi får en omsättning på parkeringsplatserna.
 • För att få in medel till drift och underhåll.

Det är rimligt att kostnaderna för allmän parkering ska täckas av intäkterna från parkeringsavgifterna. Alternativet är att skattepengar används till parkeringskostnader. Parkeringsavgiften bör ses över kontinuerligt och följa den ekonomiska utvecklingen i samhället.

Avgifterna justeras bland annat därför att…

 • Vi vill att det ska bli lättare att hitta en ledig parkering där och när man behöver det. Genom att avgifterna är högre i Stenstan skapar vi lediga parkeringsplatser för de som gör kortare ärenden, exempelvis de som vill handla i butiker eller göra aktiviteter.
 • Sundsvall växer och vi blir fler människor som både bor och arbetar i centrala Sundsvall.
 • Vi vill styra biltrafiken till mer trafiktåliga vägar.
 • Vi måste förbättra luftkvaliteten och arbeta för ett klimatsmart Sundsvall.
 • Parkeringsintäkterna finansierar effektivare parkeringslösningar som exempelvis parkeringshus.
 • Vi behöver justera parkeringsavgifterna för att vi ska kunna sköta och övervaka parkeringsplatserna. Dessa kostnader har ökat medan parkeringsavgifterna legat på samma nivå under 20 år.

Anledningen till att reglera parkering med tid och avgift är bland annat för att få ett mer effektivt användande av attraktiv mark. Om man fick stå hur länge som helst kostnadsfritt skulle alla parkeringar till slut vara fulla av bilar som aldrig flyttades. I centrala Sundsvall finns andra behov för parkering än i Birsta. I Stenstan finns både besökare, boende, servicefordon och de som arbetar i centrum. Gratis parkering innebär att fler väljer att besöka en plats med bil men det innebär inte fler besökare totalt.

Efter 16 och under helgerna behöver  man inte betala parkeringsavgift på ytparkeringarna i Stenstan, det vill säga Norrmalm, Fisktorget, Barkskeppet, Hamnplan, Borgmästaren, Nytorget och Strandparkeringen. Det är alltså samma förhållanden som i Birsta. För information om olika zoner och avgifter kan du läsa mer under fliken Parkeringszoner och avgifter nedan.

Nej, det finns ingen plan på att Sundsvall ska vara bilfritt. De som behöver använda bil ska kunna göra det. I centrala Sundsvall har vi fler parkeringar än många andra städer i samma storlek. Genom att avgifterna är högre i Stenstan blir det lättare att hitta lediga parkeringsplatser för de som gör kortare ärenden.

Vi skapar en stad med plats för alla trafikslag, det vill säga jämställda trafiklösningar. Sundsvall har historiskt varit en stad som prioriterat biltrafik. Vi vill uppmuntra de som arbetar eller bor i centrala Sundsvall och som parkerar under längre tid att välja en parkering lite längre bort och gå till arbetsplats eller bostad. Exempelvis något av våra parkeringshus. Flertalet sundsvallsbor bor mindre än fem kilometer från sin målpunkt och många skulle kunna välja andra färdmedel när de besöker centrala Sundsvall. Vi vill uppmuntra till att fler går, cyklar eller åker buss, men vi har inte för avsikt att ta bort biltrafiken.

Vi vill skapa bättre förutsättningar för de som besöker centrala Sundsvall att hitta en parkeringsplats i stället för att åka runt och leta efter en. Genom att avgifterna är högre i Stenstan blir det lättare att hitta lediga parkeringsplatser för de som gör kortare ärenden. Vi vill uppmuntra de som arbetar eller bor i centrala Sundsvall och som parkerar under längre tid att välja en parkeringsplats lite längre bort och gå till bostad eller arbetsplats. Exempelvis att parkera i något av våra parkeringshus.

Det finns parkeringshus för de som har behov av att stå under längre period och parkeringar som ligger lite utanför själva Stenstan. Här är parkeringsavgifterna lägre. Vi vill att de mest centrala platserna ska kunna användas av de som gör kortare ärenden i stan. Det är först och främst arbetsgivare som ska lösa parkeringsbehov för sina anställda.

Information om pendlingsparkeringar hittar du på sidan Pendlarparkering. Pendlarparkeringar finns i anslutning till kollektivtrafik på Alnö, i Stöde och Birsta. Fler pendlingsparkeringar kommer att byggas ibland annat Matfors, Alnö som får en till, Njurundabommen och Kvissleby.

Pendlarparkeringarna är avgiftsfria.

I Sundsvalls kommun erbjuder vi en gratis parkeringsapp, Parkster.

Appen innebär att du:

 • slipper gå till en parkeringsautomat
 • kan sköta parkeringen vart du än befinner dig
 • får information om aktuell parkeringsplats
 • kan hitta parkeringsplatser via en karta
 • inte behöver kontanter
 • kan förlänga parkeringen om du betalt för kortare tid än du behöver eller avsluta den när du inte vill stå där du betalar bara för den tid du står parkerad.

För mer information om hur Parkster fungerar kan du läsa mer på sidan Betala parkering med telefon.

I de flesta större städer och centrumkärnor används inte p-skiva. Parkeringsskiva fungerar bra i mindre orter där det finns gott om parkeringar eller i stadsdelar som inte är centrum i en större stad. Parkeringsavgifterna används till att sköta om, bevaka och bygga nya parkeringsplatser. Avgifterna går på så vis tillbaka till trafikanterna. I centrala Sundsvall är det gratis att parkera vardagar efter klockan 16 samt lördagar och söndagar på vissa parkeringar, du behöver varken betala eller använda p-skiva under dessa tider. Dessutom är priserna lägre i parkeringshusen under dessa tider. Det innebär att du som besöker Stenstan eller har ärenden har förutsättningar att parkera gratis eller till en mycket låg kostnad.

Om man fick stå hur länge som helst kostnadsfritt skulle alla parkeringar till slut vara fulla av bilar som aldrig flyttades. Det är ett faktum att gratis parkering innebär att fler väljer att besöka en plats med bil men det betyder inte att det innebär fler besökare totalt. Anledningen till att reglera parkering med tid och avgift är att minska onödig parkering och få ett mer effektivt användande av attraktiv mark.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.