Felanmälan, parkering och fordon

Felanmälan skrotbilar och felparkerade bilar

Här kan du anmäla ett fordon som står felparkerat, trafikfarligt eller som hindrar framkomligheten.

Anmäl en skrotbil eller felparkerad bil på privat mark

Handräckning av fordonsflytt

Anmäl en felparkerad bil på kommunal mark

Klicka här för att skicka in en felanmälning av en felparkerad bil

 

Ansökan om återbetalning av parkeringsavgift

Här kan du ansöka om återbetalning av felaktig debitering av parkeringsavgift.

E-tjänsten ska användas när man har genomfört ett köp i en av våra parkeringsautomater, gäller vid tekniska fel.

Man ska även innan man använder tjänsten kontrollera att det faktiskt har dragits pengar från det konto som användes vid köptillfället.  Beskriv händelseförloppet vid den misslyckade transaktionen samt vilket belopp man anser ska återbetalas

Ansökan om återbetalning parkeringsavgift

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.