Avgifter och zoner

Parkering

I Sundsvall finns olika parkeringsområden där olika avgifter gäller för olika tider och platser.

I kartan nedan finns information om de olika områdena och aktuella avgifterna.

Parkeringszoner centrala Sundsvall

Foto: Stadsbyggnadskontoret

Karta över parkeringszoner centrala Sundsvall[/caption]

I en stad är det många olika behov och funktioner som behöver dela på samma utrymme. Handel, arbetsplatser, bostäder, nöjen, kultur exempelvis, har behov av parkering för sin verksamhet och besökare har krav på att kunna ta sig till sin målpunkt. Parkeringsavgifter är ett sätt att styra den tid en bil står parkerad så att så många som möjligt kan hitta en parkering när de behöver. Ju mer attraktiv en parkering är desto högre bör taxan vara.
Taxan tar vi inte ut för att vi tycker det är bra att det kostar pengar utan det är en nödvändighet för att styra trafiken.

På de allmänna parkeringsplatserna, som kommunen ansvarar för, behövs parkeringsavgiften av flera skäl:

  • För att styra trafiken så att vi får en omsättning på parkeringsplatserna.
  • För att få in medel till drift och underhåll.
  • Det ska vara lätt att hitta en ledig parkering där och när man behöver det. Genom att avgifterna är högre i Stenstan skapar vi lediga parkeringsplatser för de som gör kortare ärenden, exempelvis de som vill handla i butiker eller göra aktiviteter.
  • Sundsvall växer och vi blir fler människor som både bor och arbetar i centrala Sundsvall.
  • Biltrafiken ska styras till mer trafiktåliga vägar.
  • Vi måste förbättra luftkvaliteten och arbeta för ett klimatsmart Sundsvall.
  • Parkeringsintäkterna finansierar effektivare parkeringslösningar som exempelvis parkeringshus

Det är rimligt att kostnaderna för allmän parkering ska täckas av intäkterna från parkeringsavgifterna. Alternativet är att skattepengar används till parkeringskostnader. Parkeringsavgiften bör ses över kontinuerligt och följa den ekonomiska utvecklingen i samhället.

Om man fick stå hur länge som helst kostnadsfritt skulle alla parkeringar till slut vara fulla av bilar som aldrig flyttades. Det är ett faktum att gratis parkering innebär att fler väljer att besöka en plats med bil men det betyder inte att det innebär fler besökare totalt. Anledningen till att reglera parkering med tid och avgift är att minska onödig parkering och få ett mer effektivt användande av attraktiv mark.

Kontakt

Servicecenter kundtjänst Kundtjänst för fastigheter, gator, parkeringsautomater med mera

060-19 15 65

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Felanmälan på telefon vardagar klockan 7.00-16.00.

Linnéa Lång Kommunikationsstrateg

060-19 13 31

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.