P-skivor i Skönsberg

I Skönsbergs centrum gäller p-skiva. Här kan du läsa om vad som gäller och hur du får tag på din p-skiva.

Användningen av p-skiva gäller på de allmänna parkeringarna i Skönsberg. Det är de blåmarkerade parkeringarna som är markerade med röda ringar på kartan nedan.

Parkeringsskiva Skönsberg karta

Foto: Gatuavdelningen

Parkeringarna är utmärkta med “P” och en tilläggstavla som anger att p-skiva ska användas.

Exempel på hur en tilläggstavla kan se ut:

Tilläggsskylt p-skiva

Foto: Gatuavdelningen

En p-skiva ser ut ungefär som en klocka men med endast en timvisare. Vid pilen anger du ankomsttiden, avrundat till närmast följande hel- eller halvtimme. Kommer du före den tidsbegränsningen som anges på P-skylten ställer du skivan på det klockslag när begränsningen börjar gälla. Du får inte justera den inställda ankomsttiden under pågågende parkering.

P-skivan ska placeras till höger på vindrutans insida och den ska vara lätt att läsa utifrån. Du får endast använda en p-skiva vid varje uppställningstillfälle.

Exempel: Om du anländer till parkeringsplatsen klockan 9.20 ställer du in p-skivan på den närmast följande hel- eller halvtimmen, det vill säga 9.30. Eftersom du i Skönsberg får parkera i max två timmar måste du flytta ditt fordon senast klockan 11.30.

P-skiva Skönsberg

Foto: Gatuavdelningen

För att kunna använda de avgiftsfria parkeringsplatserna behöver du ha en parkeringsskiva eller motsvarande. P-skivor går att köpa i handeln.

Får du inte tag i en p-skiva går det bra att tydligt texta: “P-skiva, ankomsttid och datum” på en vanlig papperslapp och placera den väl synlig i framrutan. Texten måste vara läsbar.

För motorcyklar gäller samma regler som för bilar – parkeringsbiljetten eller p-skivan ska fästas väl synlig på motorcykeln. Det går även att köpa särskilda hållare för dessa.

Syftet med att införa p-skiva i Skönsberg är att frigöra parkeringsplatser för besökare. Vi har blivit uppmärksammade på att besöksparkeringarna har använts av bland annat arbetspendlare trots att parkeringarna varit begränsade till två timmar. Det har inneburit att det vid vissa tidpunkter varit svårt att hitta parkeringsplats i Skönsbergs centrum.

P-skiva gör det både tydligare och enklare att veta hur länge man får parkera samtidigt som det underlättar bevakningen. 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.