Pågående översiktsplanering

Under 2018 fortgår arbetet med att uppdatera och digitalisera planeringsförutsättningar, samt att göra fördjupade studier av vissa utpekade utvecklingsområden.

Dokument med planeringsförutsättningar kommer att ses över

För att förbereda inför nästa översiktsplan görs uppdateringar av det planeringsunderlag som är relevant. Framför allt är det pdf-dokumenten med tematiska planeringsförutsättningar som kommer att ses över. Alla ämnesområden hanteras inte samtidigt, utan arbetet kommer att göras för några teman i taget. Samtidigt kommer vi att undersöka hur vi kan göra de digitala dokumenten ännu lättillgängligare och bättre kopplade till den digitala planeringskartan, med stöd av ny teknik.

Nytt planeringsunderlag – Havet

Sundsvalls gällande översiktsplan redovisar riktlinjer för havsområdet endast på en mycket översiktlig nivå. För att kunna arbeta mer strategiskt med havsområdet och göra rätt prioriteringar då olika intressen finns, har vi under 2017 arbetat fram ett kompletterande planeringsunderlag. Du hittar sammanställningen i pdf-format i mappen planeringsförutsättningar.

Kontakt

Ulrika Edlund Planeringsarkitekt

060-19 13 49

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.