Pågående översiktsplanering

Under 2019 har arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjats, med sikte på utvecklingen till år 2040.

Dokument med planeringsunderlag ersätts

För att förbereda inför nästa översiktsplan har vi gjort uppdateringar av det planeringsunderlag som är relevant. De pdf-dokument med tematiska planeringsförutsättningar som togs fram inför ÖP2021 kommer att ersättas så snart vi haft samråd om det nya planeringsunderlaget. Redan nu kan du läsa utkast till det nya planeringsunderlaget. Denna gång har vi kopplat ihop pdf-dokumenten i en ”Story Map” (kartberättelse) så att det är lättare att förstå kopplingen mellan faktatexter och kartunderlag. Vi har publicerat den preliminära versionen så att den finns som underlag för dialog om den kommande översiktsplanens mål, visioner och utvecklingsförslag. 

Storymap – Planeringsunderlag Sundsvalls kommun

Planeringskartan

Den nya planeringskartan är skapad i kartramverket Origo. Vi har anpassat vilka kartlager som syns och du kan lättare klicka på områden för att få mer information, jämfört med den gamla planeringskartan. När det är dags för samråd om Översiktsplan Sundsvall 2040 kommer det nya förslaget till mark- och vattenanvändning att synas i kartan. Vi jobbar med att ta fram den nya förslaget under hösten 2019 och under början av 2020.

Planeringskartan Sundsvalls kommun

Medborgardialog

Vi vill att alla samhällsgrupper ska kunna vara delaktiga med idéer och förslag till nästa översiktsplan. Vi vill också gärna bli informerade om du hittar faktafel i vårt planeringsunderlag, eller om det saknas något väsentligt. Dessa synpunkter vill vi ta emot när samrådet påbörjas. Vi kommer att gå ut med bred information när det blir dags att tycka till.

Kontakt

Ulrika Edlund Planeringsarkitekt

060-19 13 49

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.