Pågående översiktsplanering

Nu finns en dialogkarta där du kan bidra med idéer till vår nya översiktsplan med sikte på utvecklingen till år 2040.

Ny översiktsplan på gång

En ny översiktsplan ska tas fram för hela Sundsvalls kommun. Hösten 2019 har kommunens politiker arbetat fram en vision och målbild. Målbilden utgår från de globala målen i Agenda 2030 och Sundsvalls särskilda förutsättningar. Första halvåret 2020 genomför vi tidig dialog samtidigt som arbete med nytt planförslag pågår. Översiktsplan Sundsvall 2021 fortsätter att gälla ända tills den nya planen är antagen i kommunfullmäktige (sannolikt under år 2021).

Medborgardialog – dialogkarta där du kan lämna idéer

Inför uppdatering av Sundsvalls kommuns översiktsplan samlar vi in allmänhetens utvecklingsidéer. I dialogkartan kan du från februari till och med juni 2020 lämna dina egna idéer för hur olika områden bör utvecklas med sikte på år 2040.
Här hittar du dialogkartan

När vi sedan tagit fram ett nytt planförslag får alla som vill en ny chans att lämna synpunkter utifrån ett konkret förslag. Detta samråd påbörjas under senare delen av 2020. Då tar vi gärna också emot synpunkter på planeringsunderlaget som beskrivs nedan.

Planeringsunderlaget är uppdaterat

För att förbereda inför nästa översiktsplan har vi gjort uppdateringar av det planeringsunderlag som är relevant. De pdf-dokument med tematiska planeringsförutsättningar som togs fram inför Översiktsplan Sundsvall2021 kommer att ersättas så snart vi haft samråd om det nya planeringsunderlaget. Redan nu kan du läsa utkast till det nya planeringsunderlaget. Denna gång har vi kopplat ihop pdf-dokumenten i en ”Story Map” (kartberättelse) så att det är lättare att förstå kopplingen mellan faktatexter och kartunderlag. Vi har publicerat den preliminära versionen så att den finns som underlag för dialog om den kommande översiktsplanens mål, visioner och utvecklingsförslag.

Storymap – Planeringsunderlag Sundsvalls kommun

Planeringskartan

I planeringskartan finns många olika kartlager. Genom att klicka på områden kan du få mer information. När det är dags för samråd om Översiktsplan Sundsvall 2040 kommer det nya förslaget till mark- och vattenanvändning att synas i kartan. Vi jobbar med att ta fram det nya förslaget under 2020.
Planeringskartan Sundsvalls kommun

Vill du träffa oss som översiktsplanerar?

Vi har begränsat antalet dialogmöten under våren 2020 med hänsyn till coronaviruset. Men vi är fortfarande lika intresserade av att få en stor delaktighet i översiktsplaneringen!

Dialogträffar vid Navet och i Birsta city i mars är inställda.

Kontakta oss istället via denna e-postadress om du har frågor eller förslag:

OP2040@sundsvall.se

Vi kan ringa upp dej om du vill!

Kontakt

Ulrika Edlund Planeringsarkitekt

060-19 13 49

Var sidan till hjälp?