Gällande detaljplaner

Om du söker detaljplaner som redan gäller hittar du via detaljplanekartan här på sidan eller så kontaktar du oss på planavdelningen, så hjälper vi dig.

Hitta befintlig detaljplan i detaljplanekartan

I detaljplanekartan kan du hitta befintliga detaljplaner, här finns även länkar till planhandlingar och plankartor.

Instruktion för hur man hittar en detaljplan
Detaljplanekartan

Ny detaljplan eller ändra en befintlig?

För att göra en ansökan om en ny detaljplan eller ändra en befintlig måste du göra en skriftlig ansökan om planbesked.

Om du har frågor eller funderingar om detta kontakta:

Susanne Klockar-Öhrnell
Planchef
Telefon: 060-19 13 64
E-post: susanne.klockar@sundsvall.se

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.