Landsbygdsprogram

Landsbygdsprogrammet är kommunens övergripande strategi och handlingsplan för landsbygden.

Landsbygdsprogrammet pekar bland annat ut serviceorter för kommundelarna och listar ett antal nya och pågående uppdrag inom totalt fem prioriterade fokusområden.

Ett nytt landsbygdsprogram antogs av kommunfullmäktige 26 september 2016.

Läs populärversionen: Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun

Kontakt

Marianne Leek Kontaktperson i landsbygdsfrågor

070-191 61 58

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.