Hela Sundsvall ska leva (Tryggare och trivsammare Sundsvall)

Under 2017 görs även en särskild satsning för att förbättra miljön och tryggheten i hela kommunen

Detta är “Tryggare och trivsammare Sundsvall”

Kommundelar, stadsdelar och bostadsområden spelar en viktig roll för att hålla ihop Sundsvall.

För att möta morgondagens krav på väl fungerande kommundelar, stadsdelar och bostadsområden behövs en rejäl upprustning.

Under 2017 görs en särskild satsning för att förbättra miljön och tryggheten i hela kommunen. Detta sker genom att exempelvis öka trafiksäkerheten i bostadsområden, trygghetsröja bostadsnära skog, rusta upp det kommunala vägnätet, restaurera parkgator och stigar samt fräscha upp lekplatser, skolgårdar och mötesplatser i bostadsområden.

Under 2017 finns ett anslag om 50 000 000 kr för ett Tryggare och trivsammare Sundsvall.

Områden och insatser som planeras under 2017

http://sundsvall.se/wp-content/uploads/2017/04/Hela-Sundsvall-ska-leva-Preliminära-insatser-2017.pdf

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.